(Özlem Güvemli / Cumhuriyet – 13 Aralık 2014)

Yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgâr santralları bile yer seçimi konusundaki planlama hataları nedeniyle doğayı tehdit eder hale geldi.

Çatalca’da tamamı orman alanında kalan bölgede Universal Wind Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından 88 adet rüzgâr türbini yapılacak. Bir rüzgâr türbini için yaklaşık 400 metrekarelik bir doğal doku yok edilecek. 88 türbin üzerinden hesaplandığında 35 bin 200 metrekarelik orman arazisinin tahrip edileceği ortaya çıkıyor. Proje için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) dosyasına göre bölgede hem yol hem de türbinler için alanda yoğun olarak bulunan meşe, doğu kayını, kestane, ıhlamur, gürgen türleri yok edilecek. Proje alanında 57 familyaya ait toplam 260 bitki türü tespit edildi. Bölgede 2 endemik bitki türü mevcut. Bölgedeki 34 kuş türü de “Mutlak Koruma Altındaki Türler Listesi”nde yer alıyor.

İkinci Ovacık projesi…

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Ovacık köyünde ormanlık alanda ağaç kesimine yol açtığı için tepki çeken RES projesinin bir benzeri de İstanbul’da yapılıyor. 64’ü 2 megawatt, 24’ü 3 megawatt olmak üzere toplam 200 megawattlık İstanbul Rüzgâr Enerji Santralı (RES) projesi, Çatalca’nın tamamı ormanlık alanda kalan Çifttepe-Yaylatepe-Kirazçukuru mevkiinde inşa edilecek. Projenin ÇED süreci 12 Aralık’ta başlatıldı. 88 türbinlik RES projesi için hazırlanan ÇED dosyasına göre türbinlerin yapılırken bölgedeki ağaçlar, çalılar ve otsu bitkiler tıraşlanacak. Türbin ayaklarının büyük bir kısmının bozuk meşe birlikleri üzerine geldiği tespit edildi ancak bazı kesimlerde seyrek çalı toplulukları ve ağaçlar bulunduğu da kaydedildi.

Yeni yollar için de kesim

ÇED dosyasında ağaçlarla ilgili şu tespitler yapıldı: “Proje alanında kayda değer bir ağaç varlığından söz edilebilir. Ayrıca tüm türbin alanlarına ulaşabilmek için mevcut yollar yeterli değildir. Bu kesimlerde sadece iyileştirme değil yeni yol açılması çabalarına da gereksinim bulunmaktadır. Sonuç olarak söz konusu kesimlerde kayda değer miktarlarda ağaç ve çalı formasyonunun kesilerek uzaklaştırılması söz konusu olacaktır. Kesilmesi gereken ağaç ve çalı formasyonunun sahadan uzaklaştırılması sürecinde bu kesimlerde bulunan yabanıl fauna bileşenlerinin zarar görebilme riski söz konusudur.”

İki endemik tür

Proje alanında 57 familyaya ait 260 bitki türü de tespit edilldi. Bunlardan ikisi “Centaurea consanguinea- Tezdüğme” ve “Veronica multifida-Devesabunu” bölge genelinde yaşayan türleri tehlike altında olan endemik bitkiler. Bern Sözleşmesi’ne göre proje alanında ve yakın çevresinde yaşadığı belirlenen 7 sürüngen türünden 5 tanesi “Mutlak Koruma Altındaki Türler” listesinde yer alıyor. RES yapılacak alanda en az 55 kuş türünün görülebileceği belirlendi.

Göç yolları

ÇED dosyasında göçmen kuşlarla ilgili sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için 2-5 yıl arasında gözlem yapılması önerisi getirildi.