(Diken – 15 Aralık 2014)

Kolin Grubu’nun mahkeme kararını beklemeden bir gecede 6 bin zeytin ağacını köklediği Manisa’nın Yırca köyünde Danıştay’ın yürütümeyi durdurma kararının ardından, şimdi de köylülerden saklanan ‘Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı‘ iptal edildi.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre, Manisa 2. İdare Mahkemesi avukatların usül bakımından birçok eksikle alındığını belirttiği ve tamamen hukuksuz olduğunu açıkladığı ÇED raporunun yürütmesinioy birliğiyle durdurdu.

Mahkeme kararında “Olayda davacılar tarafından zeytin tarımı yapılan Manisa İli, Soma İlçesi, Yırca Köyü yakınlarındaki alanda termik santral kurulmasına yönelik işlemlere başlanılması ve bu yönde inşai faaliyete başlanılacak olmasının ağaçların zarar görmesine ve geri dönülemez zararlara yol açabileceği görülerek ve hali hazırda dikili bulunan zeytin ağaçlarının kaldırılmasının gündemde olduğu anlaşıldığından,” ifadeleri yer alarak yürütmenin durdurulduğu açıklandı.

Termik santral artık imkansız

Davayı açan avukatlardan Gökhan Candoğan, bu karardan sonra Kolin’in orada bir santral yapamayacağını belirterek, “ÇED Olumlu kararı, olmadan artık orada termik santral projesi yapılması hukuken imkansız hale geldi” dedi.

Daha önceki yürütmeyi durdurma kararının da Danıştay İdari Dava Daireleri, yani idari yargının en üst organı tarafından alındığını hatırlatan Candoğan, “Bu karar ortadayken ve Zeytinlik Kanunu’nda bir değişiklik yapılmamışken ne yeni bir ÇED ne de yeni bir kamulaştırma mümkün olabilir. Dolayısıyla Kolin şu haliyle oraya bir termik santral kuramaz” diye konuştu.

Rapor baştan aşağı hukuksuz

Greenpeace avukatı Deniz Bayram, ÇED öncesi Halkı Bilgilendirme Toplantısı’ndan köylülere haber verilmediğini, kendilerinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusu yaptıktan sonra öğrenebildiklerini söylemiş ve yasal olarak köylülere bilgi verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Bayram, ÇED kurulunda olmalarına rağmen Tarım ve Gıda Bakanlığı ve Manisa İl Müdürlüğü’nün de ÇED toplantısından haberdar edilmediğini söylemişti.

(Fotoğraf: Greenpeace Akdeniz)