(Rıfat Doğan / İleri – 16 Aralık 2014)

Tekirdağ İdare Mahkemesi’nin, tarım arazilerinin sanayi bölgelerinin kurulacağı alanlar olarak ayrılmasını öngören, mera alanlarını yapılaşmaya açan Tekirdağ 1/25 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın bazı maddelerini iptal ettiği ortaya çıktı.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın, tarım arazilerini yok edeceği, yoğun sanayileşme getireceği ve deprem riski taşıyan alanlarda yapılaşma öngördüğü gerekçesiyle dava açtığı Tekirdağ 1/25 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın bazı maddelerinin, İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği ortaya çıktı.

Mahkeme, 11 maddeyle ilgili iptal kararını Temmuz ayında oybirliğiyle aldı. Çorlu ve Ergene bölgesi, yoğun ve plansız sanayileşme nedeniyle kirlilikle boğuşuyordu. Özellikle son yıllarda Ergene Havzası’daki kirlilik korkunç boyutlara ulaşmış, havzadaki kirlilik nedeniyle bölgede kanser oranı artmıştı. Yerlatı suları kurumaya başlamıştı. Finans merkezi olacağı belirtilen İstanbul’da bulunan sanayi havzalarının bu bölgeye taşınmasıyla ilgili tartışma da Trakya’da yaşayan halkı oldukça tedirgin ediyordu.

Tekirdağ Belediyesi Meclisi’nin kabul ettiği 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2011 ylında Valilikçe onaylanmıştı.

Mahkemenin iptal ettiği maddelerle tarım arazilerine yeni sanayi bölgelerini kurulmasını öngören plana da dur demiş oldu. Yargının uygun olmadığı gerekçesiyle iptal ettiği bazı maddeler şu şekilde;

YOĞUN NÜFUS ARTIŞININ ÖNGÖRÜLMESİ YANLIŞ

– Planın 2023 yılı için öngördüğü çok yüksek nüfus değerlerinden bile çok daha fazla kapasite nüfusa sahip olan ve gereksiz yere çok nitelikli tarım alanlarını, kentsel gelişme alanları olarak düzenleyen, yürürlükteki imar planlarının revize edilmesi şeklindeki çok önemli bu gerekliliğin dava konusu planlamada, plan kararı ve plan hükmü olarak açıklıkla belirtilmemiş.

– Çorlu, Çerkezköy ve Muratlı ilçelerinde “Aşırı Yeraltı Suyu Çekim Alanı” ve “Yeraltı Suyu Besleme Alanı” ve “Mutlak Tarım Alanları” üzerinde, “Yeni Sanayi Gelişme Alanları” İl Çevre Düzeni Planı’nda önerilemez.

TARIM ARAZİLER SANAYİ ALANI OLDU!

-Marmara Ereğlisi-Seymen köyü bağlantı yolunun doğusunda kuru mutlak tarım arazisinin “Gelişme Alanı” ve “Sanayi Alanları” olarak ayrılması 1/100.000 ölçekli Revizyon Düzeni Planı’na uygun değil.

– Yenice – Çorlu yolunun doğusundaki marjinal tarım arazisi olan boş alanların “Gelişme Alanları”, “Sanayi Alanları”, “Depolama Alanları”, “Tarım ve Kültür Amaçlı Kullanımlar” olarak ayrılması 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı’na aykırı.

MERALAR YAPILAŞMAYA AÇILDI

-Kıyı kesiminde mera alanı ile dikili tarım arazisi olan ve halihazırda önemli ölçüde boş olan alanların “Köy yerleşim alanları” olarak ayrılması nedeniyle doğal değerler zedelenecek.

-Yeni sanayi alanlarının Çorlu-Çerkezköy Muratlı üçgeninde, “aşırı yer altı suyu çekim alanı ve yeraltı suyu besleme alanı” ve mutlak tarım alanı üzerinde önerilemez.