(KOS Medya – 23 Aralık 2014)

28 Aralık Mitingimizin basın toplantısı bugün saat 11.30’da TMMOB Makine Mühendisleri Odasında yapıldı. Basın toplantısı Miting Örgütlenme Komitesi adına Çiğdem Çidamlı ve Avukat Can Atalay tarafından gerçekleştirildi. Çiğdem Çidamlı hazırladığı slayt ile Marmara Bölgesi’ne dönük saldırılarının boyutlarına dönük bir çerçeve sunarken sunumun ardından basın metni Can Atalay tarafından okundu. basın emekçilerinin katılımının yoğun olduğu basın toplantısında okunan basın açıklamamızın tam metni şöyle:

28 ARALIK’TA KADIKÖY’DE BİR ARADAYIZ, MEYDANDAYIZ!

Basına ve kamuoyuna;

İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması tarafından “Doğayı, Emeği, İstanbul’u ve Marmara’yı Savunuyoruz” sloganıyla ilk çağrısı yapılan Marmara Kent ve Doğa mitingi buluşması (an itibarıyla) 200 yaşam savunucusu platform, kurum, forum, siyasal parti, demokratik kitle örgütü, medya kuruluşu ile çok sayıda aydın, sanatçı, bilim insanı ve vekilin ortak çağrısına dönüştü. İstanbul’da, Marmara’da ve Türkiye’nin birçok yerinde yaşamı savunmak için mücadele edenler: Yani bizler zeytinini, suyunu, kıyısını, korusunu koruyanlar; ormanına, bostanına, tarım alanlarına sahip çıkanlar; şehirleri, garları, parkları, mahalleleri, meydanları, okulları, hastaneleri için direnenler; yerin yedi kat altında ve üstünde çalışırken hayat mücadelesi verenler; yaklaşık bir buçuk aydır sürdürdüğümüz Marmara Kent ve Doğa mitingi örgütlenmesi sürecinde büyük bir buluşmanın en önemli adımlarını attık. Mitingimizden bir hafta önce, 21 Aralık’ta yaptığımız Marmara Yaşam Zinciri eylemlerine Marmara halkı birçok ilde ve İstanbul’da büyük bir canlılıkla yanıt verdi. 28 Aralık’taki buluşmamızdan önce dosta düşmana gönül rahatlığıyla ilan ediyoruz: Marmara halkı, daha şimdiden yağma ve yıkım planına karşı büyük bir yaşam zincirinin halkaları olarak ele ele verdi ve birleşti. Marmara halkı daha şimdiden birbirinin sesini duymayı başardı; şimdi hepimize düşen ilmik ilmik ördüğümüz bu yaşam savunusu kardeşliğini daha da büyütmek ve genişletmektir.

10882205_1523485441265570_8071021805197804581_n

Yırca’nın köylüleri ve Validebağ’ın valideleri; Haydarpaşa Garı’nı savunanlarla Körfez’i ve Yalova’yı savunanlar; Bursa’da termik santrallere karşı duranlarla Karabiga’yı savunanlar; mega projelere dur diyenlerle İğneada’yı savunanlar; Erdek Körfezi’ne sahip çıkanlarla Sapanca göl kalsın diye mücadele edenler artık bir aradayız. Artık hepimiz İstanbul’dan başlayıp dalga dalga tüm bölgeye yayılan ve insan, ağaç, bitki, hayvan demeden hepimizin nefesini kuşatan dehşet verici yağma ve yıkım planını çok daha net bir resim olarak görüyoruz. Sermayenin ve iktidarın hepimizin karşısına parça parça yıkımlarla çıkarttığı büyük Marmara yağma planının hepimiz için, şehirlerimiz için, Marmara için nasıl geri dönüşsüz bir yıkım anlamına geldiğini artık çok daha iyi biliyoruz. Marmara’yı ikinci büyük ekolojik yıkıma sürüklemeyi; suyumuzu kurutmayı; tarım topraklarımızı zehirlemeyi; mahallelerimizi rant alanı haline getirmeyi; kentlerde ve kırda yaşayan emekçileri mahallelerinden ve köylerinden sürgün ederek şantiyelerde ve maden ocaklarında iş cinayetlerinde kurban etmeyi “kalkınma, büyüme” diye yutturmaya çalışılan bu plan karşısında tek umudumuzun ele vererek yaşam alanlarımızı savunmak olduğunu artık çok net biçimde görüyoruz. Biliyoruz ki şimdi vakit Marmara için savunma vakti. Yine biliyoruz ki Istrancaları savunmak için Sapanca’yı; Çanakkale’yi savunmak için İstanbul’u; Kuzey Ormanlarını savunmak için Validebağ korusunu; Kazdağlarını savunmak için Yırca’yı; suyu savunmak için ormanı; mahalleyi savunmak için okulu; emeği savunmak için doğayı ve meydanı savunmak için özgürlüğü savunmak tek çaremiz.

1970562_1510704682551319_7232887348655662372_n

Yaşamı savunurken kardeşliği; yaşamı savunurken eşitliği; yaşamı savunurken özgürlüğü savunan Marmara halkının büyük buluşması 28 Aralık’ta saat 12.00’da Kadıköy’de gerçekleşecektir. İstanbul Valiliği Kadıköy’de bir miting kürsüsü kurmak üzere yaptığımız bildirime; İstanbul’da miting kürsüsü kurma bildirimi yapılabilecek yegane alanların Kuzey Ormanlarını ve tüm Marmara’yı tehdit eden 3. Havalimanı inşaatını sürdüren Cengiz İnşaat tarafından yapılan Maltepe Dolgu alanı ve Tarihi Yarımada’nın siluetini bozan Yenikapı Dolgu alanı olduğu yanıtını vermiştir. İstanbul’u, Marmara’yı, sahilleri, kıyıları yağmaya karşı savunmak için yapılan bir mitingin kente ve doğaya karşı birer suç oluşturan bu alanlarda yapılması, öncelikle mitingimizin özü gereği mümkün değildir. Valiliği 2014 yılının son günlerindeki bu şakacı tutumu yüzünden kutluyor; ancak kendilerini Yırca’nın anneleri; Validebağ’ın valideleri ve tüm yaşam savunucuları olarak akla ve sağduyuya davet ediyoruz. Bizler 28 Aralık’ta saat 12.00’da, izne tabi olmayan ve Anayasal bir hak olan kürsüsüz kitlesel yürüyüş ve basın açıklaması hakkımızı kullanmak için Kadıköy’de olacağız. Ellerimizde dövizlerimiz; dilimizde şarkılarımız ve sloganlarımızla; Validebağ’da, Yırca’da, Kazdağları’nda, Istancalar’da yaşamı nasıl savunuyorsak; Kadıköy Meydanı’nda da bir şenlik kurar gibi yaşamı ve özgürlüğü savunacağız.

Duyuruyoruz: 28 Aralık’ta Istrancalardan Sapanca’ya, Validebağ’dan Yırca’ya, Bursa’dan İstanbul’a bir arada meydanda olacağız. Çünkü yaşam diktatörlük tanımaz. Çünkü orman, su, ağaç ve şehir özgürlük ister. Çünkü yaşam betona kapatılamaz; meydan betona sürgün edilemez, çünkü taleplerimiz ve umudumuz betona sığmaz. Çünkü yaşamı savunmak özgürlüğü savunmaktır.

Duyuruyoruz: Biz Marmara halkı bir şafak vakti Yırca’da öldürülen 6 bin zeytin ağacı; yaşam alanlarından kovulan hayvanlar; kimyasal atıklarla zehirlenen Ergene; yok edilen Dilovası; suyu kurutulan Sapanca; sürgün edilen Sulukule; kuzey ormanlarında kesilen yüz binlerce ağaç; yerin yedi kat altındaki maden ocağında, göğün yedi kat üstündeki şantiyede karın tokluğuna öldürülen işçiler; boğazlanan şehirler, yıkılan okullar, halkına kapatılan meydanlar aşkına 28 Aralık’ta hep birlikte Kadıköy’de olacağız.

Duyuruyoruz: Biz Marmara halkı, Edirne’den İzmit’e, Çanakkale’den Bursa’ya, İğneada’dan Sapanca’ya, Okmeydanı’ndan Gebze’ye, Taksim’den Sefaköy’e ölüme karşı doğayı, iş cinayetlerine karşı emeği, ranta karşı mahallelerimizi ve şehirlerimizi; eşitliği ve özgürlüğü savunmak için, büyük ve bereketli bir nehir gibi akarak 28 Aralık’ta İstanbul’da, Kadıköy Meydanı’nda buluşacağız. Tüm İstanbul ve Marmara halkını, büyük Marmara kent ve doğa yürüyüşümüze ve buluşmamıza çağırıyoruz.

İSTANBUL KENT SAVUNMASI – KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI