(Diken – 26 Aralık 2014)

Danıştay, Kolin Grubu’nun mahkeme kararını beklemeden bir gecede 6 bin zeytin ağacını köklediği Manisa’nın Yırca köyünde termik santral projesi için alınan acele kamulaştırma kararını esastan iptal etti.

Kolin Grubu’nun 7 Kasım’da 6 bin zeytin ağacını yok etmesinin ardından, Danıştay 6’ıncı Dairesi’nin 28 Ekim’de Bakanlar Kurulu tarafından alınan ‘acele kamulaştırma’ kararının  yürütmesini durdurduğu ortaya çıkmıştı.

Geçim kaynakları 6 bin zeytin ağacı zorla köklenen Yırca köylülerinin açtığı davada Danıştay, sadece acele kamulaştırmanın yürütmesinin durdurulmasına değil, aynı zamanda Yırca’daki zeytinlik alanda Kolin şirketinin planladığı santralin kurulamayacağına hükmetmişti.

yirca-yeni142

Yürütmeyi durdurma kararının ardından, köylülerden saklanan ‘Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı‘ da Manisa 2’nci İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Danıştay şimdi de Bakanlar Kurulu’nun termik santral projesi için aldığı ‘acele kamulaştırma’ kararını esastan iptal etti.