(Olgu Kundakçı – Birgün / 9 Ocak 2015)

Bakırtepe’de siyanürlü altın madenciliğine verilen ÇED Olumlu kararını yargı iptal etti. Ancak dava sürecinde yeni ÇED raporu hazırlayıp bu rapora da Bakanlık’tan onay alan firmaya bir dava daha açılacak

Sivas’ın Kangal ilçesindeki Bakırtepe’de Koç Holding’e ait Demir Export firmasının siyanürlü altın madenciliğine verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu kararına yargıdan iptal geldi. Bakırtepe Çevre Platformu’nun bileşenleri olan dernek ve meslek odaları tarafından açılan davada  Sivas İdare Mahkemesi, ÇED Raporunun flora fauna, bölgenin jeolojik yapısı ve yeraltı suları ile ilgili bölümlerini bilimsel açıdan eksik buldu. Projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin bilimsel esaslara göre kabul edilebilir olmadığına karar veren mahkeme, ÇED Olumlu kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

DEPREMSELLİK İNCELENMEMİŞ

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna atıfta bulunulan iptal kararında, proje alanının jeolojik yönden yeterince incelenmediği belirtildi. Kararda depremsellik değerlendirmesinin proje alanına özgü ele alınmadığı vurgulanırken; heyelan, erozyon, çığ gibi afet riski taşıyan eğimli yerlerde  doğal risk değerlendirilmesi yapılmadığı yer aldı. ÇED raporunda bölgedeki kaynak sularıyla ilgili ayrınıtılı bir çalışma yapılmadığı ve açık ocak işletmesinin çevresindeki  kaynak sularının kurayabileceği belirtildi.

bakir1
KÖYLERE TOZ YAĞAR 
ÇED raporunun flora ve fauna yönünden incelendiği bölümün ise Bakırtepe’nin bitkisel çeşitliliğini yansıtmadığı ve eksik olduğu ifade edildi. Buna göre, Bakırtepe’nin kuzey ve batı yamaçlarında ardıç ağaçları, dere boyunca söğüt ve kavak ağaçları yer almasına rağmen ÇED raporunda  ‘arazi üzerinde ağaç deseni yoktur’ denildi. Maden sahasında ağır araçların çalışması, patlatma, açık ocaktaki faaliyetler ve rüzgâr nedeniyle çöken toz miktarının Eğricek Köyü için sınır değerlerinin aşıldığı; Elkondu köyü içinse sınır değerlerine yaklaşıldığı belirtilirken bununtarımsal ürünlerin ve doğal bitki örtüsünün üzerinin tozla kaplanmasına neden olup hayvancılığı olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi.

***

Tekrar dava açılacak

Demir Export, ÇED Olumlu kararına karşı açılan davada hukuki süreç işlerken yeni bir ÇED Raporu hazırladı; bu rapora da 31 Aralık’ta ÇED Olumlu kararı verildi. Mahkemenin iptal kararının Anayasa’nın çevrenin korunması ilkesinin yaşama hakkı ile bağlantısını kurması açısından önem taşıdığını vurgulayan dava avukatı Özgür Cenk Karabulut, yeni karara karşı da dava açacaklarını açıkladı.TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası Halk Sağlığı ve Ekoloji Komisyonu Başkanı Cemalettin Küçük ise şunları söyledi:
“Madencilik şirketleri yargı kararlarını aşmak için yeni ÇED raporu almak gibi manevralar yapıyor, hukukun arkasından dolanıyorlar.  Mahkemenin iptal kararı yapılmak istenen projenin çevreye yönelik olumsuz etkisini, doğaya dokunulmamasını, o bölgeye kepçe vurulamayacağını ortaya koydu. Siyanürün her kullanıldığı alanda felaket yaratacağı ortadadır. Bergama’da, Eşme’de, Gümüşhane’de siyanürlü madenciliğin sonuçlarını hep birlikte yaşadık.”