(Meryem Yıldırım / ilerihaber.org – 13 Ocak 2015)

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Emek Sineması’nın yıkımı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’a soruşturma yolu göründü. İstanbul Mimarlar Odası Cumartesi günü herkesi Emek Sineması önünde buluşmaya çağırdı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şube sekreteri Mücella Yapıcı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin Emek Sineması hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin kararının 8 Ocak’ta Mimarlar Odası’na tebliğ edildiğini söyleyen Yapıcı,“Bilirkişi raporu ile dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda dava konusu işlemlerde kamu yararı ve hukuka uyarlık bulunmadığı, dava konusu işlemlerin yürütülmesi halinde tarihi ve kültürel miras olarak nitelendirilmesi söz konusu olan yapılar açısından telafisi güç, hatta imkansız zararların doğmasına yol açabileceği gerekçesiyle mahkeme heyeti oy birliğiyle karar verdi” diye konuştu.

emek-mucella“AN İTİBARİYLE YAPILACAK HER İŞLEM SUÇTUR”

Yapıcı gecikmiş de olsa tüm toplumsal kesimler ile birlikte sürdürdükleri hukuk mücadelesinin haklılığının kanıtlandığını dile getirerek, verilen karardan itibaren söz konusu yapı adasına yapılacak herhangi bir müdahalenin var olan suç dosyalarını kabartacağı uyarısında bulundu.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI’NA SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI

Yapıcı, ayrıca Danıştay’ın Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile yetkililer Mehmet Ali Kaplan, Barış Çelikkan, İlhan Turan hakkında İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermemesi hakkındaki kararı da reddettiğini söyledi. Böylece söz konusu yetkiler hakkında  soruşturma açılabilecek.

“O YASAYI GERİ ÇEKİN!”

‘Torba Yasa’yla ilgili hükümete seslenen Yapıcı şu uyarıyı yaptı: “Kamu yararı olmadığı ve hukuka aykırılıkları bir bir ortaya çıkan kentsel doğal ve tarih projelerini meşrulaştırmak ve bu uğurda toplum ve kamu yararı adına görev yapan TMMOB’ye bağlı odaları susturup işlevsizleştirmek üzere hazırladığınız hukuk dışı Torba Yasa tasarılarınızı ve kararnamelerinizi derhal geri çekin!”

emek-canEMEK SİNEMASI ÖNÜNDE BULUŞMA VAR

“Emeği ve yıkım sürecini unutacağımız sananlar yanılıyorlar. Kentimize, emeğimize, mesleğimize, değerlerimize yapılan hiçbir saldırıyı unutmadık, unutmayacağız” diyen Yapıcı herkesi 17 Ocak Cumartesi günü saat 17:00’de Emek Sineması önünde buluşmaya çağırdı. Yapıcı’dan sonra söz alan Avukat Can Atalay kararın bugünden itibaren uygulanması gerektiğini belirterek, aksi yönde davranan herkesin suç işleyeceğini belirterek uyarıda bulundu.