(KOS Medya, 21 Ocak 2015)

Bir çok sivil toplum örgütünün, meslek odalarının ve dayanışmanın bir araay gelerek oluşturduğu #DirenFatihOrmanı inisiyatifi, bugün İspanya’nın en büyük bankalarından Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ve Doğuş Grubu’nun pay sahibi olduğu Garanti Bankası’nın Zincirlikuyu’daki Genel Müdürlüğü önünde eylemdeydi.  İnisiyatif üç dilde basın açıklaması gerçekleştirerek, Doğuş ve Bilgili gruplarını orman içinde villa, stadyum ve çarşı inşaatları öngören skandal Fatih Ormanı Tabiat Projesi girişimleri konusunda üç dilde uyardı. Açıklama sonunda inisiyatif, binanın girişini stickerlar ile donattı.

12:30’da Garanti Bankası’nın Genel Müdürlük binası önünde buluşan yaşam savunucuları, Fatih Ormanı mücadelesindeki kararlılığı yeniden hatırlattı. Projenin, BBVA’nın Garanti Bankası’nın 14.89%’luk hissesini satın almasıyla uluslararası bir nitelik de kazanması nedeniyle, inisiyatif İspanyolca pankart da  açtı.

IMG-20150121-WA0006

Pankartların açılmasından sonra inisiyatif basın açıklamasına geçti.

ayşe

IMG_20150121_124405

IMG-20150121-WA0008

Açıklamanın ardından #DirenFatihOrmanı, doğa katlinden caymaları gerektiğine dair ihtarlarını bankaya doğrudan tebliğ etti. Yaşam savunucuları Garanti Bankası Genel Müdürlüğü’nün giriş kısmını stickerlar ile donattı.

IMG-20150121-WA0017

ahah

ahahah

IMG_20150121_124833

İspanyolca ve İngilizce versiyonları da okunan açıklama şöyle:

BU ORMAN BİZİM… BİZİM KALACAK!

SORDUK CEVAP ALAMADIK..!

Fatih Ormanı Tabiat Parkı Projesi kapsamında, Bilgili ve Doğuş Holdinglerin ortak olduğu Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş tarafından hazırlanan ve yapılacakları anlatan bir tanıtım kitapçığı yaklaşık sekiz ay önce tesadüfen ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu kitapçık ile yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya kalan Fatih Ormanı’nı savunmak için bir araya geldik ve bu doğal yaşam katliamı karşısında #direnfatihormanı insiyatifi adı ile tüm İstanbulluları ormanını, kentini, yaşam alanlarını savunmaya çağırdık. #direnfatihormanı savunucuları olarak kitapçık ile ortaya çıkan bilgiler ışığında, Orman ve Su işleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gerçekleri öğrenmek ve durum hakkında bilgi almak için dilekçeler yazdık ancak bilgi vermekten imtina eden, sermaye yanlısı bir tutum ile karşı karşıya kaldık.

HAKLI DAVAMIZ…!

Basında ve kamuoyunda çıkan Fatih Ormanını savunmak için yapılan toplantılar ve bir dizi eylemin basında haber olması sebebiyle ilgisini çektiğimiz Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş yetkilileri bize projeyi kendilerinden dinlememiz gerektiği talebi ile geldi. Şirket yetkilileri tarafından yapılan sunum sahip olduğumuz bilgileri doğruluyor ve projenin ruhsat aşamasında olduğunu söylüyordu. Bu bilgi ışığında Sarıyer Belediyesi ile yapılan görüşmeler ile belediyenin teknik değerlendirmeleri nihayetinde SARIYER BELEDİYESİ PROJEYE RUHSAT VERMEDİ!

Bu bir kazanımdır ve MÜCADELEMİZİN HAKLILIĞININ BİR KANITIDIR.

Ancak; ormanımızın karşı karşıya olduğu tehdit halen devam ediyor. Artık ipler ilk günden beri bizleri duymayan, sorularımızı cevaplamayan Bakanlıkların elinde…

YAŞAMIN, KENTİN, DOĞANIN SESİ OLARAK HAYKIRIYORUZ…

Siz ortaklıklarınızı büyütürken bir dayanışmamızı kuvvetlendiriyoruz. Ocakta inşaata başlarız diye açıklama yapanlara meydan okuyoruz.

Yine, yeniden, yılmadan haykırıyoruz.

Bu orman bizim…

Bu orman kuşların…

Bu orman kurtların…

Bu orman çakalların…

Bu orman domuzların, karıncaların, tilkilerin, köstebeklerin…

Bu orman meşelerin…,

Bu orman gürgenlerin…

Bu orman kayınların…

Bu orman kızılağaçların, dişbudakların, kestanelerin, çamların…

Önlerine haritalar açıp kafalarındaki projelerine yer arayanlar için bir dekordan ibaret olan bu ormanda yaşayan tüm canlıları, var olan ve var olacak her şeyi korumak için buradayız. Onların sesi olarak haykırıyoruz.

Şahenk’e sesleniyoruz:

Arsa olarak gördüğünüz ve orman olduğunu unuttuğunuz alanda hazırladığınız bu projeden vazgeçin. İstanbul’un nefesini, suyunu, doğasını yok edenlerden olmayın.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)’a sesleniyoruz:

Ortağınızın doğa düşmanı projelerinden haberdar mısınız? The BBVA Foundation ile sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik konusunda “responsiblebanking” sloganı ile çalışmalar yaparken yaban hayatın sürdüğü Fatih Ormanını tehdit eden bu projenin sorumlularından biri olacak mısınız?

Beton sevici projelerle doğayı tahrip etmeye niyet eden şirketleri ve sorumluluğu doğanın ve çevrenin bütünlüğünü korumak olan, fakat bu görevlerini unutmuş görünen kurumları yeniden uyarıyoruz: Fatih Ormanı’nı katletmekten vazgeçin!  Mesleklere saygıyı ve bilime göre hareket etme sağduyusunu görmezden gelmeyen; nefes alıp verenin sadece insan, ve varolan tek şeyin de onun yıkıcı rant hırsı olmadığını bilen bizler bu skandal projenin karşısında olacağız. Bilin ki Fatih Ormanı yalnız değildir, bilin ki yaşam savunusunda birleşenler vazgeçenlerden değildir.

İstanbul, 21 Ocak 2015

bbb

Açıklamanın İspanyolca versiyonu;

ES NUESTRO BOSQUE, Y QUE VA A SER!

NOS PREGUNTAMOS PERO NO PUDIMOS OBTENER UNA RESPUESTA!

Dentro del contexto del Proyecto “Fatih Bosque Parque Natural”, un folleto de introducción salió por casualidad hace ocho meses. El folleto fue preparado por la empresa Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş, que es el socio de Bilgili Holding y Doğuş Holding. Nos reunimos para defender Fatih Bosque que se enfrenta al riesgo de la construcción, y llamamos a todos los que viven en Estambul para tomar medidas bajo la iniciativa de #direnfatihormanı para proteger la ciudad, la naturaleza y los espacios de vida. Como los defensores de la iniciativa de #direnfatihormanı escribimos muchas peticiones al Ministerio de la Silvicultura y la Aguas y el Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo, sin embargo, no pudimos conseguir ninguna información.

NUESTRA CAUSA JUSTA!

Después de tener reuniones y publicar noticias en la prensa para defender Fatih Bosque, las autoridades de Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş solicitaron una reunión con nosotros. La empresa quería explicar su punto de vista. La presentación de la empresa demuestra lo que sabemos del proyecto es verdadero y el proyecto está todavía en el proceso de concesión de licencias. Como resultado de la evaluación técnica de la Municipalidad de Sarıyer, LA MUNICIPALIDAD NO EMITIÓ UNA LICENCIA PARA EL PROYECTO!

Es un logro ademàs de la PRUEBA DE LA LEGITIMIDAD DE NUESTRA LUCHA.

Sin embargo, la amenaza sigue. Desde ya, los ministerios que no han escuchado a nosotros hasta ahora tienen el poder.

GRITAMOS COMO LA VOZ DE LA VIDA, LA CIUDAD Y LA NATURALEZA…

A pesar de que el crecimiento de su empresa, crecemos nuestra solidaridad. Desafiamos a los que pretenden iniciar la construcción en enero.

Otra vez, gritamos sin miedo.

Este bosque nos pertenece…
Este bosque pertenece a lobos…
Este bosque pertenece a chacales…
Este bosque pertenece a cerdos, hormigas, zorros, topos…
Este bosque pertenece a robles…
Este bosque pertenece a carpes…
Este bosque pertenece a hayas …
Este bosque pertenece a alisos, fresnos, castaños, pinos …

Este bosque puede ser sólo una decoración para los que abren el mapa y que buscan un lugar para su proyecto, pero estamos aquí para proteger a los seres vivos y todo lo que existe. Gritamos como su voz!

Nos dirigimos a Sr Şahenk:
Renuncie este proyecto que usted planea de construir en el bosque. No sea uno de los que erradican la respiración, el agua y la naturaleza de Estambul.

Nos dirigimos a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA):
¿Es usted consciente de los proyectos hostiles contra la naturaleza de su socio?¿Va a ser uno de los responsables de este proyecto que amenaza la vida silvestre en Fatih Bosque mientras tanto que coopera con la Fundación BBVA sobre temas de sostenibilidad, el cambio climático y biodiversidad utilizando el lema “banca responsable”?

Estamos advirtiendo una vez más las empresas que tienen la intención de destruir la naturaleza con sus proyectos amorosos de concreto y los institutos, cuyos primer deber es proteger la integridad de la naturaleza y el medio ambiente, pero que parecen olvidarse de esto: Parar la masacre del Fatih Bosque!

Nosotros quien tiene el sentido común de respetar las profesiónes y actuar según la ciencia y quien sabe que no es sólo el ser humano que respira y que existe mas que su codicia devastador para el beneficio, nos opondremos a este proyecto escandoloso. Tengan en cuenta que Fatih Bosque no está solo y los que se reúnen por la defensa de la vida no son los que se rinden.

Estambul, 21 de enero 2015

 Açıklamanın İngilizce versiyonu;

THIS FOREST IS OURS AND WILL REMAIN SO!

WE ASKED ABOUT IT BUT THERE WAS NO ANSWER!

A presentation booklet came up approximately eight months ago, prepared by Ege Tourism and Real Estate Investments Inc., a partnership of Doğuş and Bilgili Groups, telling what will be realized in scope of Fatih Forest Natural Park Project. After this document came to light, we came together against this slaughter turned into natural life under the name #DirenFatihOrmanı (#ResistFatihForest), in order to defend Fatih Forest that faced risk of housing and development, and called for all the people living in İstanbul to defend their forest, city and living space. As the activists of #DirenFatihOrmanı, we submitted petitions to The Ministry of Environment and Urban Planning and The Ministry of Forestary And Water Affairs in the light of this booklet, to find out about the truth and get information about the situation, but we faced an attitude that sides with the capital, avoiding from giving information.

OUR CAUSE IS JUST!

With the meetings held and a series of protests realised in order to defend Fatih Forest getting media coverage and having reflection in public opinion, we got the attention of Ege Tourism and Real Estate Investments Inc. authorities, and they reached us, requesting us for hearing about the project from them. The presentation made by the company’s authorities confirmed the information we gathered before and pointed out that the project was at the pahase of recieving license. After the meetings held with the Municipality of Sarıyer in the light of this new information, and as a result of their technical evaluations, Municipality of Sarıyer did not grant a license for the project!

This is a gained ground for our cause and an evidence that shows our fight is right.

Yet the threat that our forest is against continues. And now, those ministries that won’t hear us and won’t answer our questions are now calling the shots.

WE’RE SHOUTING OUT AS THE VOICE OF THIS CITY, NATURE, AND LIFE!

We strengthen our solidarity as you expand your partnerships. We challenge those who make declarations about starting the construction in January!

We shout out again, undauntedly:

This forest belongs to the birds!
This forest belongs to the wolves!
This forest belongs to the jackals!
This forest belongs to the pigs, ants, foxes, moles!
This forest belongs to the oaks!
This forest belongs to the hornbeams!
This forest belongs to the beeches!
This forest belongs to the alders, ash trees, chestnuts, pines!

We are here to protect all the living beings in these forests, everything that is and that will be, which are only decorations for those who are seeking a place for their projects on the maps. We are their voice and we will speak loud.

We call to Şahenk:

Cancel this project which in a forest zone, which you have forgotten and view only as building land. Don’t join those who are destroying the breath, water and nature of Istanbul.

We call to Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA):

Are you aware of the projects of your partner, which are enemies of nature? Do you intend to share responsibility for this project which threatens the Fatih forest and its wildlife, as you work together with the BBVA Foundation on issues such as sustainability, climate change and biodiversity, under the motto of “responsible banking”?

We are warning those corporations who intend to destroy nature with their projects obsesses with concrete, and institutions who are entrusted with protecting the integrity of nature and the environment, but who seem to have forgotten this duty: Stop destroying the Fatih forest!

We, who know that not only humans are breathing this air and this destructive greed for profit is not the only characteristic of humans, and who do not ignore the common sense of choosing respect for the professions and acting according to science, will oppose this shameful project. Know that the Fatih forest isn’t alone and those who unite in defending nature do not give up.

Istanbul, 21 January 2015