(Birgun, Olgu Kundakçı – 24 Ocak 2015)

Kadıköy Feneryolu’nda yer alan Kuyubaşı Fidanlığı’nı yok edecek külliye projesine 5 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan onay çıktı. Koruma Kurulu, korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli tarihi Tuğlacıbaşı Hacı Mustafa Şevki Efendi Camii’nin hemen bitişiğine bu caminin yaklaşık 5 kat büyüklüğünde bir cami daha yapılmasının 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu açısından sakıncası olmadığına karar verdi. Onaylanan projeye göre, arazide ‘dini tesis alanı’ olarak planlanan bölüme yeni bir cami, cami müştemilatı ve kütüphane ile sosyokültürel tesis olarak planlanan alana ise yurt ve otopark yapılacak. Tescilli Tuğlacıbaşı Camii çevresinde sonradan yapılan yapılardan arındırılarak özgün haline kavuşturulup restorasyonunun yapılmasına karar verildi. Parselde bulunan tescilli ağaçlar ise Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun kararına bağlı olarak değerlendirilecek.

‘YEŞİL ALAN’A RET
Feneryolu sakinleri, mahallelerindeki tek yeşil alan olan yaklaşık 6 bin metrekarelik fidanlık arazisinin külliye inşaatıyla yok edilmesine karşı uzun süredir mücadele ediyordu. Mahallede depremde sığınılacak tek alan olan fidanlık arazisinin yeşil kalması için imzalar toplandı, eylemler yapıldı. Mahalleli tarafından araziyi yapılaşmaya açan imar planının iptali için dava açıldı. Kadıköy Belediyesi’nin Tuğlacıbaşı Camii’nin siluetinin bozulmaması ve alanın bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda yeşil alan olarak planlanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) sunduğu plan teklifi ise İBB’ce reddedildi. Bölge sakinleri ise alanın yapılaşmaya açılmasına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtiyor.