26(Cumhuriyet – 26 Ocak 2015)

Koza Madenciliğin siyanür liçi yöntemiyle işlettiği Bergama Ovacık altın madeninde üretim durduruldu.

Her dönem izinleri yinelenen, atık havuzu ve işletme binaları orman arazisinde bulunan Koza’ya bakanlık bu kez dur dedi.

Bergama Orman işletme Şefliği, Koza’nın orman alanı kullanım iznini yenilemedi. Bunun üzerine üretime ara verildiği bildirilirken, şirketin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda girişimlere başlandığı öğrenildi.

1992’den beri

Siyanür liçi yöntemiyle altın üretilen Ovacık yıllardır ülke gündeminde. 1992’de Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İzmir şube yönetimleri, İzmir Barosu avukatları, Türk Tabipler Birliği, Çevre Mühendisleri Odası, Çevre İçin Hekimler Odası ve dönemin Bergama Belediye Başkanı Safa Taşkın, basın toplantısı düzenleyerek Eurogold’un siyanürlü altın üretimini ve bunun çevreye zararlarını ilk kez kamuoyuna duyurdu. Bu gelişmelerin ardından işletmeye karşı geniş bir çevre mücadelesi başladı.

Madene karşı ilk dava 1994’te açıldı. Anayasal haklarını kullanmak isteyen Bergama köylüleri, özellikle çıplak eylemler ve 300 kilometrelik Ankara yürüyüşüyle sorunu kamuoyuna taşıdı. Siyanürlü altına karşı verilen mücadelede Bergama köylülerinden 80’i hakkında İlçe Jandarma Komutanlığı, ‘gizli örgüt’ oluşturmak iddiasıyla soruşturma açtı. Soruşturma dosyasındaki evrakların Eurogold şirketinden fasklandığı ortaya çıktı. Dosyaya konulan “belgelerin” üzerlerinde Eurogold anteti bulunuyordu. Süreç içinde açılan onlarca dava sonucunda çevre hukuku adına birçok örnek karar alındı, ancak kararlar uygulanmadığı için maden bir türlü temelli kapatılamadı. Ovacık madeni, 2005’ten beri Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından işletiliyor.