(Ezgi Çapa / DHA – 27 Ocak 2015)

SARIYER Kısırkaya’da denize nazır inşa edilen 20 bin sahipsiz hayvana ev sahipliği yapması planlanan hayvan barınağı belediye ile hayvan hakları savunucularını karşı karşıya getirdi. Cumartesi günü barınak önünde eyleme hazırlanan hayvanseverler şehrin dışında Karadeniz’in sert rüzgarlarına hakim olan alandaki barınağa tepkili. 727 bin metre karelik mera alanının 500 bin metre karesine yapılan barınağın yönetmeliklere uygun olmadığı iddia ediliyor.

30 Mart yerel seçimler sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB’)nin Avrupa ve Anadolu yakasında inşa edilecek iki büyük hayvan barınağından biri olarak lanse ettiği tesis, hayvan hakları savunucuları için bir nevi ‘toplama kampı’. Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Burak Özgüner, “Bu kadar çok hayvan bir arada tutulmamalı. Bu hapisten başka bir şey değil. Çok endişe verici bir durum” diye konuştu. Dernek, söz konusu tesisin barınak için uygun bir nokta olmadığını öne sürerek İdare Mahkemesi’ne başvurdu. İstanbul 6. İdare Mahkemesi bilirkişi heyeti tayin etmeden yürütmeyi durdurma istemine ret kararı verdi.

HAYVANLARI KORUMA YÖNETMELİĞİNE AYKIRI İDDİASI

Barınağın fiziksel koşullarının Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olduğunu belirten Özgüner, koşulların neredeyse hiçbirisinin karşılanmadığını ifade etti. Söz konusu yönetmelikte, bakımevi arazisinin su yoğunluğu fazla olan toprak olmaması, ulaşımının kolay olması, çok yönlü rüzgâr almaması, denizden uzak olması ve dik yamaç üzerinde olmaması gerektiği belirtiliyor.

MERA ALANINA İNŞA EDİLDİ

İBB Veteriner Müdürlüğü’nün arazi tahsis başvurusu üzerine meranın statüsü değiştirilerek İBB’ye verildi. Köylülerin mera olarak kullandığı arazinin 20 yıllık ot bedeli olan 2 milyar 457bin lira İBB tarafından hazineye ödendi. Fakat İl Mera Komisyonu tahsis için hazırladığı raporda, Kısırkaya köyünde yaşayan çiftçi ailelerinin tamamının olumsuz görüş bildirdikleri vurgulayarak “tahsis değişikliğinin köyde geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçi ailelerine menfi etki yapacağı” ifadelerini kullandı.

“ARAZİYİ SİT ALANINDAN ÇIKARMAK İÇİN HAYVANLARI KULLANIYORLAR”

Mimarlar odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, tesisin yapıldığı alanla ilgili plan değişikliği yapılmadığını ve kararın Belediye Encümen kararı ile alındığını belirtti. Yapıcı “Barınağın inşa edildiği alan mera ve 2. derece Sit alanı. Burada bir hayvan barınağı yapacaksan bunu plan değişikliğiyle yapmak gerekiyor. Oysa burası planda halen mera alanı olarak duruyor. Encümen kararıyla hayvan barınaklarını yapıyorlar. Encümen kararı mera alanlarının kaldırılması için yeterli değil.”

Bir müddet sonra tesisin mera vasfından çıkartılarak imara açılacağını iddia eden Yapıcı, “Bu alanı sit alanından çıkarmak için hayvanları kullanacaklar. Eğer bunlar gerçekten bu konuda samimilerse bunu plana işlemek zorundalar” dedi.

İBB: PREFABRİK BİNALAR ALTTAN ISITMALI OLARAK YAPILANDIRILDI

İBB, Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği’nin açtığı dava dilekçesinde tesisin ilçe belediyeleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile koordineli olarak yürütüldüğü belirterek “Seçimi yapılan arazideki tesislerin yapılandırılmasında tamamen prefabrik üniteler inşa ederek arazinin toprak dokusuna müdahalede bulunulmamıştır. Rüzgar, soğuk ve sıcak hava koşulları göz önünde bulundurularak hayvanların muayene, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılacağı üniteler, alttan ısıtmalı olarak yapılandırılmıştır. Yıllık takriben 20 bin 800 hayvanın tedavi, aşılama ve kısırlaştırma gibi rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmasından sonra 5199 sayılı Yasa gereği alındığı ortama bırakılması işlemi yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.