(Rıfat Doğan / İleri Haber, Foto: Facabook/Bozcaada Forum- 29 Ocak 2015)

Bozcaadayı imara açacak Çanakkale Balıkesir 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına karşı adalılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dava açtı. Dava dilekçesinde planın yürütmeninin durdurulması ve iptali talep edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarılan Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı yargıya taşındı. Danıştay’a başvuran Bozcadalılar, adayı imara açacak planın adanın ve bölgenin geleceği açısından geri dönülmez sonuçlara neden olacağını belirtti.

Bozcaadalılar plan için Bakanlığı’na itiraz etmiş ancak bakanlık yasal süre olan 60 gün içinde cevap vermemişti. Adalılar bunun üzerine yargıya başvurdu.

Danıştay’a verilen dava dilekçesinde planın yürütmesi durdurulması ve iptali istenirken gerekçeler şöyle sıralandı:

BOZCAADA NÜFUSU 5 KAT ARTIYOR

– Bu yönüyle nüfus kabulleri ve bu doğrultuda verilen tüm mekansal kararlar bilimsellikten uzak ve bölgede geri dönülmez hatalara yola açacak nitelikte. (Bozcaada 2012 Kentsel Nüfus: 2.465 kişi iken 2040 projeksiyon nüfusu 11.000 neredeyse 5 kat arttırılmış durumda)

-Bozcaada’da Mutlak Tarım Arazileri herhangi bir hukuki dayanak, kamu yararı kararı olmamasına karşın, planda turizm bölgesi olarak gösteriliyor,

KIYILAR YAPILAŞMAYA AÇILIYOR

-Gelişme alanları ile birlikte düşünüldüğünde, tüm kıyıların oldukça yoğun bir yapılaşma sürecine girecek, bu durum başta Kıyı Kanunu olmak üzere 5403 sayılı Tarım Alanlarının Korunmasına İlişkin Kanun hükümlerine de açıkça aykırılık teşkil ediyor,

– Bozcaada’nın güney kıyıları gelişme konut alanı olarak imara açılmakta iken, tarım alanlarındaki yapılaşma şartları ile tüm tarım alanları bağ evi adı altında ikinci konut yapımına uygun hale getirilmekte olduğu görülüyor,

SİT ALANLARI İNŞAATA TERK EDİLİYOR

– Bu durum tamamı sit alanı olan ve önemli ölçüde üzüm üretilen adanın tamamen tarımsal üretimden koparılıp turizm ve inşaat sektörüne teslim edilmesi anlamına geliyor,

– Onaylanan plan ile, adanın güney kıyılarının tamamına yakını turizm tesis alanları, günübirlik tesis alanları ve konut alanları şeklinde yapılaşmaya açılırken, aynı zamanda 1. Derece ve 3. Derece doğal sit alanı niteliğindeki tarım alanlarında bağ evi ve fabrikaların yapılmasının önü açılıyor,

– Planın ulaşım, sanayi, konut, turizm ve maden alanlarına ilişkin kararlarına bakıldığında, ekolojik dengenin ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının, tarım, orman arazilerinin korunmasının, su kaynaklarının ve kıyı gibi doğal yapı alanlarının korunmasının mümkün olmadığı açıkça görülüyor,

ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE TARIM ARAZİLERİ YOK OLACAK

– Bölgenin mevcut sosyo-kültürel yapısı, kent dinamikleri ve tarihi geçmişinin dikkate alınmadığı, mevcut kent yapısı ile uzaktan yakından alakasının olmadığı, planın bölgenin yararına olmasından çok tarihinin, arkeolojik ve doğal sit alanlarının, kıyılarının, ormanlarının ve tarım arazilerinin tahrip olmasının önünü açacak,

Sıralanan gerekçelerden sonra “Bütün bunlar göz önüne alındığında Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Planlama ilke ve esaslarına aykırı bir plandır” dendi.