(BİA Haber Merkezi – 29 OCAK 2015)

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur ve HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan Kısırkaya’daki barınağı Orman ve Su İşleri Bakanına ve Çevre ve Şehircilik Bakanına sordu.

İstanbul’da Sarıyer’in Kısırkaya köyünde binlerce hayvanlık barınağa tepkiler sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur ve HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan konuyla ilgili endişeleri Meclis’e taşıdı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Onur, “Barınaklarda yalnızca bakıma muhtaç hayvanların tutulabileceği şartına rağmen, onbinlerce köpeğin şehirden uzak bir alanda toplanması amacıyla yapılan Kısırkaya’daki bu cezaevini andıran inşaatın ne amaçla kullanılacağı yönünde Orman ve Su işleri Bakanlığı net bir açıklama yapmadı” dedi. Hayvana hakları savunucularının konuyla ilgili sorularını Bakan Eroğlu’na iletti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Buldan ise barınağın yapıldığı alanın, Kısırkaya köylüleri için geçim kaynağı olan bir mera alanından devşirme olduğunu belirtti. Bu alanın barınağa çevrilmesinin hem köylülerin hem de barınağın hayvanların yaşayamayacağı şekilde planlandığını söyleyen hayvan hakları savunucularının tepkisini çektiğini söyledi.

Melda Onur’dan Orman Bakanına

Onur, Orman Bakan Eroğlu’na “hayvanlar kimliklendirilecek”, “sahipsiz hayvan olmayacak”, “artık sokakta hayvan kalmayacak”, “öncelikli olarak şimdi köpekler toplanacak, sonra kediler” yönündeki açıklamalarını hatırlatırken, şu soruları sordu:

* Söz konusu yüksek kapasiteli hayvan bakımevleri için Bakanlığınız bütçesinden ne kadar ödenek aktarılmıştır?

* Toprağın su yoğunluğu fazla, çok yönlü rüzgârlara açık, dik bir yamacın üzerinde ve denizin hemen yanında olan, ulaşım kolaylığı bulunmayan, Kısırkaya köyünde inşası tamamlanmak üzere olan hayvan bakımevi, Bakanlığınızca yayınlanan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin 22. maddesinde ve Bakanlığınız tarafından geçmiş yıllarda yayınlanan genelgelerde belirtilen arazi seçimi konusundaki hususları karşılamakta mıdır?

* Üç pilot il dışında, farklı şehirlerde buna benzer projeler mevcut mudur? İstanbul’da Kısırkaya köyü dışında inşası devam etmekte olan, söz konusu projeye benzer başka inşaatlar bulunmakta mıdır?

* Türkiye genelindeki 100 köpeklik bakımevlerinde dahi hayvan haklarına ve ilgili mevzuata aykırı birçok durum ve hak ihlâli yaşanırken, kapasitesi binlerle ifade edilen dev bir bakımevinde denetim ve kontrol nasıl sağlanacaktır?

* Binlerce köpeğin barındırılacağı tesislerde, bu hayvanlardan kaynaklanan biyolojik artıklar, gürültü ve koku oldukça fazla miktarda olacak ve bu durum, halk sağlığını, bölgeyi ciddi derecede tehdit edecektir. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8. ve 9. maddesi, bu yönden ihlâl edilmeyecek midir?

* Söz konusu bakın evi için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, neden meclis kararı değil de belediye encümen kararı almıştır? Bakımevi inşaatı tamamlandıktan sonra, alınacak yeni bir encümen kararı ile söz konusu tesisin yıkılarak başka tasarruflarda kullanılması hususu nasıl engellenecektir?

Pervin Buldan’dan Çevre Bakanına

Buldan, Çevre Bakanı Sayın Güllüce’ye şu soruları iletti:

* Plajın geliştirilmesi, yaşanabilecek ölümlerin engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması yerine yıkım kararı alınmasına neden karar verilmiştir? Kamu yararı ilkesi neden dikkate alınmamıştır?

* Hayvan barınağının Kısırkaya Köyünde yapılmasının nedeni nedir? Bu bölgenin hayvan barınağı kurulmasıyla imara açıldığı iddiaları karşısında Bakanlığınızın görüşü nedir?

* Uygun iklim koşullarının hayvanların açık havada yaşamalarına imkan verdiği yerlerde hayvan barınaklarının yapılması uluslararası ilkelere göre zorunlu değildir. Ülkemizin iklim koşulları nedeniyle hayvanların dışarıda yaşamaları mümkünken bu kadar çok hayvan barınağının yapılması hayvan haklarına aykırıdır. İstanbul ili kapsamında zaten fazlasıyla mevcut olan hayvan barınaklarına yenilerinin yapılmasının nedeni nedir?

* Hayvan barınaklarının hayvan refahına uygun bir standarda kavuşturulması için bir çalışmanız var mıdır?