(KOS Medya – 31 Ocak 2015)

Yaşam Savunucuları 31 Ocak Cumartesi İBB’nin Sarıyer – Kısırkaya’da inşa ettiği, devasa boyutlardaki “Kısırkaya Geçici Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı”na karşı Kısırkaya’da bir araya geldi.

Bağımsız Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri, Yeryüzüne Özgürlük Derneği, Kuzey Ormanları Savunması, Sarıyer Kent Dayanışması ve İstanbul Kent Savunması’nın çağrıcısı olduğu ve ekoloji, hayvan hakları, LGBTİ, mahalle forumları gibi farklı alanlarda mücadele yürüten 100’e yakın demokratik kitle örgütünün desteklediği eyleme yüzlerce yaşam savunucusu katıldı. Günün erken saatlerinde İstanbul’un çeşitli noktalarından kaldırılan otobüslerle Kuzey Ormanları’nın parçası, 3. Köprü ve bağlantı yollarıyla rantın da gözdesi haline gelen Kısırkaya Köyü’ne ulaşan yaşam savunucularını, köy sakinleri ile İstanbul Milletvekilleri Melda Onur, Haluk Eyidoğan ve modacı Barbaros Şansal da yalnız bırakmadı.

2

Kötü hava koşullarına, şiddetli lodosa ve barınağa ulaşımın zorluğuna rağmen halk plajından yürüyüşe başlayan kitle  “Kısırkaya Toplama Kampı’nı Kapatın Yaşam Hakkına Dokunmayın” pankartı taşıdılar. “Ağaca, hayvana, yeryüzüne özgürlük”, “kan kokuyor, kan kokuyor, barınaklarınız kan kokuyor”, “devlet yaparsa katliam yapar”, “içerde, dışarda kafesleri parçala”, “İBB şaşırma sabrımızı taşırma” sloganları eşliğinde hayvan tecrit ve soykırım merkezine dönüşecek olan barınağın önüne gelen yaşam savunucuları basın açıklamalarını burada gerçekleştirdi.

6

Basın açıklaması öncesinde Yeryüzüne Özgürlük Derneği’nden Burak Özgüner İBB’nin Kısırkaya Toplama Merkezi’ni yaparken yönetmelikleri ihlal ettiğini, arazi seçim kriterlerine uymadığını vurguladı. Özgüner’in ardından basın açıklamasını Bağımsız Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri’nden Güneş Çağlıer okudu.

Kısırkaya’daki söz konusu tesisin, kentsel dönüşümle, insanlarla birlikte yaşam alanlarından koparılarak barınma10 hakları ortadan kaldırılan hayvanlara adres olarak gösterilen bir toplama kampı olduğunu ifade eden Çağlıer, “Kısırkaya’daki bu proje, İstanbul’un kuzeyinin imara açılması sürecinin bir parçası, ve hayvanlara besin ve yuva sağlayan İstanbul meralarının ve Kuzey Ormanları’nın talanıdır. Bu tecrit merkezi, İstanbul’un; başlangıç adımı 3. köprüyle atılmış, şu günlerde 3. havalimanı projesiyle süren entegre mega projeler ağıyla betonlaştırılması ve ranta açılması sürecinin bir diğer adımıdır.” dedi ve bölgenin imar planlarında hala 2. derece SİT ve mera alanı olarak geçtiğini hatırlattı.

Sözlerine “Bu tesis, usulsüzdür, yasadışıdır. Mahkemeler ne karar verirse versin, muktedirler yasaları ranttan yana istediği şekilde değiştirirse değiştirsin, bizlerin, yaşam savunucularının, İstanbul halkının gözünde bu ve benzeri tesisler; tecridin, imhanın ve rantın sembolüdür” diye devam eden Çağlıer, “İstanbul’un tüm dengelerini bozarak bölgeyi ranta açacak olan bu dev tesise hiçbir şekilde onayımız yok. Yaşamın, canlıların tam karşısında duran bu rant projelerine karşı herkesi harekete geçmeye çağırıyor, bu kentte vurdumduymazca yapılan mega projelerin, kentte yaşayan tüm canlıların hayatını etkileyecek her türlü girişimin takipçisi olacağımızı bir kez daha haykırıyoruz” diyerek açıklamasına son verdi.

9

Güneş Çağlıer ardından Kısırkayalılar Derneği Başkanı Nurcan Kocaer yaşam savunucularını selamladı. Kırsal alanlar ve köylerin yağmasını hızlandıran Büyükşehir Kanunu’na atıf yapan Kocaer, Kısırkaya’nın statüsünün mahalleye çevrilmesiyle meracılığın, hayvancılığın ve turizmin köylülerden koparıldığını, köyde işsizliğin arttığını belirtti. Nurcan Kocaer sözlerini, “doğamız katlediliyor, çevremiz başkaları tarafından parselleniyor. Köyümüze sahip çıkmak istiyoruz, sizlerin de desteğini bekliyoruz” diyerek “Kısırkaya köylüsü yalnız değildir” sloganları eşliğinde bitirdi.

Konuşmaların ardından Kısırkaya Toplama Kampı’nın kapısına dayanan yaşam savunucuları tecrit merkezinin giriş kapısını ve tel örgülerini söktü. İBB’ye ve “karıncayı bile incitmeyeceklerini” iddia eden Kadir Topbaş’a uyarı niteliğindeki eylemlerini tel örgülerin sökülmesiyle sonlandıran kitle, dostlarını yalnız bırakmayacaklarını vurgulayarak Kısırkaya’dan dönüş yoluna geçti.

 

11 13 14

Ayrıca eylemle eş zamanlı olarak Ankara ve İzmir’de bulunan yaşam savunucuları da Kısırkaya Toplama Kampı’nı ve yeryüzü sakinlerine yapılan zulümleri protesto ettiler.

ank1 ank2 izmir izmir1 (1)

 

İmre Azem’in hazırladığı “Kısırkaya Protestosu: İçerde, dışarda kafesleri parçala” videosu için tıklayınız.

140 Journos’un Sarıyer Kent Dayanışması’ndan Emin Turan ile gerçekleştirdiği röportaj

Kısırkaya Toplama Kampı önünde okunan basın açıklaması tamamı :

Basına ve kamuoyuna:                                                                                                                               

 

Yaşam savunusunun çok zor virajlardan geçtiği; nadiren tanıklık edilebilecek hayasızlıkların yaşandığı günlerden geçiyoruz. Yaşamın müşterekliğine ve bir arada varolabilmenin güzelliğine dair kabul edilegelmiş tüm yolları türlü türlü hinlikle kesen bir zihniyetin gemi azıya aldığı,, aslında çöküş sürecine girdiği bir zamana tanıklık ediyoruz.

 

Bugün burada, İstanbul’da kent, doğa ve yaşam hakkına karşı organize bir şekilde işlenen suçların birleştiği, sembolleştiği bir yerde; “Kısırkaya Geçici Sahipsiz Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı” olarak adlandırılan, fakat zamanla hayvanlar için acımasız bir toplama ve tecrit merkezine dönüşecek bir tesisin önündeyiz.

3

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin; kapasitesiyle, konforuyla ve modernliğiyle övündüğü bu proje;

Açıklıyoruz:

Fiziki büyüklüğüyle hayvanların yaşam hakkını ihlali doğru orantılı bir beton mezardır. Yuvaları olan sokaklardan toplanıp dört duvar arasında hapsi başlamış olan hayvanlarının yaşam koşullarını konfor makyajıyla sunmak, sokak hayvanlarının yüzyıllardır insanlarla birlikte yaşayarak edindikleri deneyimleri, alışkanlıkları ve sosyalleşmeyi hiçe sayarak kentten koparılmalarını ve ölümle sonuçlanacak bir sürece mahkum edildiklerini gizlemekten başka bir şey değildir.

Modernliği Avrupa’daki hayvansızlaştırılmış sokaklara çarpık bir öykünme zanneden bir zihniyetin ürünüdür. Hayvan barındırma merkezlerinin koşulları; güncelliği ve teknolojide çağdaşı yakalamış altyapısıyla değil, yöneticisi anlayışların icraatlarıyla ölçülür. İBB’nin Hasdal’daki yavru köpek katliamını ve tüm İstanbul genelindeki yetersiz ve denetimsiz hayvan barınakları yönetimini bu tesisin modernliği iddiasıyla aklama çabası, bilinen evrenin mantık dizgelerine hakarettir.

Kentsel dönüşümle, insanlarla birlikte yaşam alanlarından koparılarak barınma hakları ortadan kaldırılan hayvanlara adres olarak gösterilen bir toplama kampıdır. Rant, sermaye ve beton seviciliğinin hayvanların varoluş hakkı üzerindeki kötücül bir tasarrufudur. Kısırkaya’daki bu proje, İstanbul’un kuzeyinin imara açılması sürecinin bir parçası, ve hayvanlara besin ve yuva sağlayan İstanbul meralarının ve Kuzey Ormanları’nın talanıdır.

Bir usulsüzlük anıtı, bir doğa ve kent suçu mahalidir. Toprak kaymalarının gerçekleştiği, canlı barınmasına uygun olmayan, sert rüzgarlı ve yoğun sulak nitelikli bu bölge, imar planlarında 2. derece SİT ve mera alanı olarak görünmekte, üzerine inşa edilmiş bu tesis ise bu planlarda yer almamaktadır.

8Bir çelişkiler yumağı, bir faka basma kanıtıdır. Kadir Topbaş’ın televizyon ekranında verdiği demeç, İBB’nin; tesisin yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada mahkemeye verdiği savunma ve yine İBB’nin düzenlediğimiz basın toplantısı sonrası yaptığı açıklama; tesisin hayvan barındırma kapasitesi hakkında birbirini yalanlamıştır. Bir kurum ve başkanı, birbiriyle çelişen üç açıklama yapmayı başarabilmiştir. Halbuki Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde dürüstlüğü ve beyana güveni esas alırlar. Bu çelişkinin ifşası sonrasında ise İBB’nin sosyal medya departmanına sonu gelmez mesailer yaptırılmış, açıklamalar panik halinde metro istasyonlarındaki bilgi ekranlarına kadar sokulmuş, belediye tarafından projenin meşrulaştırılmasına yönelik adeta bir seferberlik başlatılmıştır.

İnsan dışındaki canlı yaşamına uygulanan bir tahakkümdür. Kısırkaya’daki bu proje ile İBB, hayvanların yaşamına müdahale keyfiyetini kurumsallaştırmakta, kırdaki ve kentteki yuvalarından sürmekte, tecrit yoluyla yavaş bir ölüm öngörmekte ve börtü böceğin de yaşam alanlarını betonlaştırmaktadır.

7İstanbul’a reva görülen, kalkınma sevdasının getirdiği ekoloji tahribatının bir diğer adımıdır. Kısırkaya hayvan tecrit merkezi, İstanbul’un; başlangıç adımı 3. köprüyle atılmış, şu günlerde 3. havalimanı projesiyle süren entegre mega projeler ağıyla betonlaştırılması ve ranta açılması sürecinin bir diğer adımıdır. Gereksiz ve dayatmacı mega projelerle şehrin sermayeye, halkın ise İstanbul’un yaşamını besleyen doğal alanların imara açılmasıyla susuzluğa ve hava kirliliğine teslim edilmesi sürecinin bir parçasıdır.

Bu tesis, usulsüzdür, yasadışıdır. Mahkemeler ne karar verirse versin, muktedirler yasaları ranttan yana istediği şekilde değiştirirse değiştirsin, bizlerin, yaşam savunucularının, İstanbullular’ın gözünde bu ve benzeri tesisler, tecridin, imhanın ve rantın sembolüdür. Kent hayvanlarını tecride uğratıp soykırımına sebep olacak, yaban hayvanlarını yerinden yurdundan ederek zorunlu göçe tâbi tutan, yöre halkını yaşanamaz bir çevre ile karşı karşıya getirecek olan ve İstanbul’un tüm dengelerini bozarak bölgeyi ranta açacak olan bu dev tesise hiçbir şekilde onayımız yok!

İstanbul’un ne Kısırkaya toplama kampına ne 3. köprüye ne de 3. havalimanına ihtiyacı vardır. Yaşamın, canlıların tam karşısında duran bu rant projelerine karşı herkesi harekete geçmeye çağırıyor, bu kentte vurdumduymazca yapılan mega projelerin, kentte yaşayan tüm canlıların hayatını etkileyecek her türlü girişimin takipçisi olacağımızı bir kez daha haykırıyoruz.

BAĞIMSIZ HAYVAN ÖZGÜRLÜĞÜ AKTİVİSTLERİ

İSTANBUL KENT SAVUNMASI

KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI

SARIYER KENT DAYANIŞMASI

YERYÜZÜNE ÖZGÜRLÜK DERNEĞİ

 

DESTEKLEYENLER:

 

– Adalar Savunması

– Aka-Der Ekoloji

– Aka-Der Maltepe Ekoloji Faaliyeti

– Alakır Nehri Kardeşliği

– Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

– Antalya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

– Arhavi Doğa Koruma Platformu

– Ayak Takımı – Karşı Lig Futbol Takımı

– Bağımsız Doğa – Hayvan Aktivistleri (BADOHA)

– Beşçeşmeler Bizimdir Platformu

– Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu

– Bombalara Karşı Sofralar (Food Not Bombs İstanbul)

– Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

– Caferağa Anarşist Tutsaklarla Dayanışma

– Çanakkale Dayanışması

– ÇapuLtura – Karşı Lig Futbol Takımı

– Çepeçevre Gazetesi

– Derin Ekoloji Derneği

– Donkişot Çevre Akademisi

– Dört Ayaklı Şehir

– Ege Çevre ve Kültür Platformu ( EGEÇEP)

– Engelli Hayvanları Koruma ve Hayvan Hakları Derneği

– Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

– Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu

– Etiler Forum

– Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası

– Gaziantep Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

– Gaziantep Doğa ve Hayvan Dostları Derneği

– Genç Yeşiller

– Gölgesizler

– Göztepe Dayanışması

– Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (HAGİD)

– Hayvan Hakları İzleme Merkezi (HAKİM)

– Hayvan Özgürlüğü Sayfası

– Hayvanlara Adalet Platformu (HAD)

– Hayvanları Koruma Derneği Manisa (HAKDEM)

– Hayvanlara Özgürlük Partisi

– Heybeliada Forumu

– HDK Ekoloji Meclisi

– İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

– İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu

– İtaatsiz Anarşist E-dergi

– İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

– Kadıköy Kent Dayanışması

– Kadıköy Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu

– Kartal Hukukçular Derneği

– Karşı Lig

– Karşı Radyo

– Kızıl Dayanışma

– Kocaeli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

– Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği

– Kocaeli Vegan-Vejetaryen Hareket

– Korsan Parti Hareketi

– Koşuyolu Yaşamparkı Forumu

– Lambdaİstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği

– Maçka Parkı Forumu

– Manisa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

– Öğrenci Kolektifleri

– Pangea Ekoloji

– Patika Kitap

– Politeknik Halkın Mühendisleri, Mimarları, Şehir Plancıları

– Salihli Hayvanları Koruma Derneği (SALİHLİ HAYKODER)

– Sarıyer Halkevleri

– Sarıyer Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu

– Sarıyer HDK/HDP Ekoloji Komisyonu

– Sosyalist Demokrasi için Yeniyol Dergisi

– Spartak Istanbul – Karşı Lig Futbol Takımı

– Şehir Üniversitesi Kampüs Kedileri Kolektifi

– Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği

– TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

– TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

– Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

– Türkiye HomeNet / Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Dayanışma Ağı

– Uluslararası Çevre Gazetecileri Derneği

– Validebağ Savunması

– Vegan Feministler

– Veganizm Özgürlüktür sayfası

– Veganspor

– Yeşil Direniş

– Yeşil Öfke

– Yeşilist

– Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

– Yunuslara Özgürlük Platformu