(Ömer Erbil / Radikal – 3 Şubat 2015)

Emirgan korusunun komşuluğunda imara açılan hazine arazilerinde sit alanı da var, korunun devamı niteliğinde yeşil alanda. Emlak GYO’nun ihale şartnamesine göre imara açılan 6 parsel de 3 katlı istedikleri tür de otel de, konut da inşa edecekler. Emsal açıklandığı gibi 1 değil. İnşaat yapamayacakları araziyi de hesaba katarak emsal brüt üzerinden verilmiş. Üstelik cafe, bar, restoran emsale dahil değil. Bu da emsali en az 3’e çıkarır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıkan Emirgan’daki 6 parsel için kesinlikle koruyla ilgisi yok açıklaması yaptı. Ancak 1352 Ada 7 nolu parsel Emirgan Korusu’nun devamı niteliğinde. 15 bin 525 metrekare arazi tıpkı koru gibi yeşil alan. Boğaziçi ön görünümünde kalan arazinin Emirgan Korusu ile arasında belediyenin sosyal tesisleri var. Bu alana AVM değil ama 5 yıldızlı otel dikecekler.

EMSAL 3’Ü BULUYOR!

Emlak GYO ihale şartnamesi incelendiğinde 360 Ada 3 parsel ile 1352 ada 7 parsel üzerinde 17 bin metrekare emsale esas inşaat alanlı 5 yıldızlı otel yapılması planlanıyor. Neden bu parselde düşünülüyor? Çünkü 360 Ada 3 parselin büyük bir bölümü ile 1352 Ada 7 Parselin tamamı Boğaziçi geri görünüm alanında yer alıyor. Üstelik bu alan turizm merkezinde kalıyor. Önü arkası yeşil alan olan arazi park özellikleri taşıyor. Ama otel olmak üzere ihaleye çıkıyor. Plana göre bu arazide Yükseklik 9.50 metre. Yani söylendiği gibi 2 değil 3 kat. Emsal 1 gösteriliyor. Ama restoran, cafe, bar olarak ayrılan bölümler emsale dahil değil. Plan notlarına göre emsal brüt alan üzerinden hesaplanacak. Bu da bölgedeki emsalin 1 değil en az 3 olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor. Koruyla dip dibe yapılacak otel için yakın zamanda korunun da özelleştirilmesi yapılır. Böylelikle koru otelin bir bahçesi özelliği taşır.

LÜTUF DEĞİL MECBURİYET!

Park olarak ayırdık dedikleri alan zaten Boğaziçi ön görünüm sınırları içinde kalıyor. Yaklaşık 29 bin metrekare büyüklüğündeki 360 Ada 64 parselin tamamı Boğaziçi ön görünüm alanı sınırları içinde yer alıyor. Bu nedenle de bu alan park olarak ayrılıyor. Zaten yasa gereği hiçbir şekilde inşaat yapılamaz. Aynı şekilde 360 Ada 3 parselin de 19 bin 876 metrekaresi Boğaziçi ön görünüm alanı sınırları içinde. Yani bu bölümde de inşaat yapmaları mümkün değil. Emlak GYO dünkü yaptığı açıklamada 48 bin metrekare park alanı ayırdıklarını bir lütuf olarak açıklamıştı. Boğaziçi ön görünüm alanında kalan arazilerin toplam büyüklüğü de 48 bin metrekare. Yani bir lütuf değil yasa gereği inşaat yapamıyorlar.

emirgankorusu2

DOĞAL SİT ALANI!

Boğaziçi geri görünüm alanı sınırları içinde kalan 380 ada 38,17 ve 18 parseller de turizm Merkezi alanında kalıyor. Bu parsellerde de emsal 1 yükseklik 3 kat olarak planlanmış. Aslında 17 ve 18 numaralı parsellerin önemli bir kısmı 1. Derece doğal sit alanı. 38 numaralı parselin bir kısmı yol bir kısmı ise eğitim tesisleri lejantında kalıyor. Ancak çıkılan ihalede fonksiyon olarak sadece turizm tesis ve park olarak belirtiliyor. 1. Derece doğal sit alanlarındaki yapılaşma şartları düşünülmüyor. I. Derece Doğal (Tabii) Sit alanlarında Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır. Bu alanlarda, bitki örtüsü, topografya, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamayacağı açıktır. Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabii) Sitler, Koruma Ve Kullanma Koşulları İle İlgili İlke Kararı bunu açıkça belirtir. Ancak günübirlik tuvalet, büfe, yeme içme mekanına izin verilir.

AĞAÇLANDIRIP PARK YAPILMALI!

Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere maliye hazinesine ait 1. Derece Doğal Sit alanında, ayrıca Boğaziçi Ön görünüm alanında yer alan 6 parsel resmen imara açıldı. Özellikle otel olarak ayrılan parsel Emirgan Korusu’nun devamı özelliğini taşıyor. Yeşil alan olarak ayrılması gerekirken 5 yıldızlı otel inşaatına kurban ediliyor. İBB Emirgan korusu ile ilgisi yok dese de 1352 Ada 7 nolu parsel uydu ve hava fotoğraflarından da anlaşılacağı üzere gözle görülür şekilde korunun devamıdır. Hazineye ait bu parselleri imara açmak Boğaziçi’ni betona teslim etmektir. Yapılması gereken bu parsellerin ağaçlandırılarak, İstanbul’a kazandırılmasıdır.