(Özlem Güvemli / Cumhuriyet – 2 Şubat 2015)

Koza Altın’ın altın aramak istediği ormanlık alan için ÇED istendi.

Kırklareli’nin Kofaz ilçesi Kula köyünde tamamı ormanlık alanda kalan 21 hektarlık sahada Koza Altın İşletmeleri tarafından açılacak altın ve gümüş madeni için “Çevresel Etki Değerlendirmesi gereklidir” kararı alındı. Maden projeleri için ardı ardına verilen “ÇED gerekli değildir” kararlarının ardından çıkan bu karar köylüleri umutlandırdı. Bu kararın cemaate yakınlığı ile bilinen Koza Altın İşletmeleri’nin madeni için verilmesi de dikkat çekti.

Kırklareli Valiliği’nin şirket tarafından sunulan projeye ilişkin yaptığı değerlendirme sonrası 30 Ocak’ta ÇED sürecinin gerekli olduğuna karar vererek süreci başlattı. Koza, şimdi sahada uzmanlara inceleme yaptırıp rapor hazırlayacak projeyi halka anlatacak. Şirketin hazırladığı tanıtım dosyası bile bölgenin nasıl tahrip edileceğinin işaretlerini veriyor. Proje alanı yerleşim yerlerine oldukça yakın konumda. Maden sahasının 3 km kuzeydoğusunda Kula Köyü, 4 km kuzeydoğusunda Geçitağzı köyü bulunuyor. 2010’da onaylanan Tekirdağ-Kırklareli-Edirne planlama bölgesi 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planında maden sahası orman alanı içerisinde kalıyor.

Proje sahasına en yakın su toplama yapısı 11 km güneydoğusundaki Armağan Barajı. Marmara Havzası’ndaki planlama aşamasında olan Çağlayık Barajı ise maden sahasına sadece 4 km uzaklıkta bulunuyor. 22 kilometre güneydoğusunda Dupnisa mağarasının bulunduğu maden sahasının 4,5 km kuzeyi de gen koruma alanında kalıyor. Tüm bu doğal yapı ÇED sürecinde ayrıntılı olarak incelenecek.

Haftada dört gün patlama

Tanıtım dosyasında köylülerin korkulu rüyası olan patlamaların nasıl yapılacağı ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Patlatma işlemi için 102 mm çap ve 5,2 m boyunda delikler açılacak, her deliğe 16 kilogram “anfo tipi patlayıcı” madde konulacak. Üretim boyunca haftada 4, ayda 16 gün patlatma yapılacak.