(İleri Haber, Rıfat Doğan – 3 Şubat 2015)

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı Meclis oturumunda kabul ettiği 2015-2019 Stratejik Planında yer alan “Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ile Gezi Parkı’na yapılacak Topçu Kışlası” projelerini yargıya taşıdı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 Kasım oturumunda kabul edilen 2015 -2019 yıllarına ait Stratejik Planının “Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Gezi Parkı’na yapılacak Topçu Kışlası projelerine” ilişkin hükümlerini yargıya taşıdı.

ŞPO İstanbul Şubesi konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Yılı Bütçesi ve anılan bütçenin dayanağı niteliğindeki “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Performans Programı” ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 yıllarına ilişkin Stratejik Planının “Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Taksim Kışlası Restitüsyon-Yeni Kullanım Projesi”ne ilişkin hükümler yürürlüğe girmiştir. Söz konusu “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Performans Programı”nın ilgili hükümlerinin 13.01.2015 tarihli Şubemiz Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yargıya taşınmasına karar verilmiştir.”

MAHKEME KARARLARI VAR

ŞPO iki projeye ilişkin mahkeme kararlarını hatırlatarak İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin “Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliklerinin iptali ettiğini belirtti. Şehir Plancıları, mahkemenin verdiği kararın Danıştay 6. Dairesi tarafından da onaylandığını kaydetti.

HUKUKSAL ZORUNLULUKLARA AYKIRI

Oda, kararı yargıya taşımasıyla ilgili şu gerekçeyi öne sürdü:

“Söz konusu “bütçe tahsisi” işlemleri koruma ilkeleri ve İdari yargı kararları çerçevesinde Taksim Meydanı’nın çevresi ile beraber korunması gerektiği, kentsel sitin tanımının da gereği olarak, teker teker sahip olunandan daha büyük değeri, birbiri ile etkileşimli bir bütünlük halinde olması sebebiyle de taşıdığı ve bu şekliyle korunması gerektiği açık olmasına karşın tüm bu hukuksal zorunluluklara aykırı biçimde tesis edilmiş olması nedenleri ile Odamızca yargıya taşınmıştır.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2015-2019 yılları için hazırladığı Stratejik Plan’da “Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Taksim Kışlası Restitüsyon Projesi”ne de yer verilmesi tartışma ve tepkilere neden olmuştu.