(İleri Haber, Rıfat Doğan – 3 Şubat 2015)

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Okmeydanı’nda kentsel dönüşümün yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000’lik planları oy birliği ile iptal etti. Beyoğlu Belediyesi, Okmeydanı semtinde kentsel dönüşüm yapabilmek amacıyla 1/5000 ve 1/1000’lik planlar hazırlamış, 1/1000’lik planlar geçtiğimiz yıl temmuz ayında yine İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Beyoğlu Okmeydanı Mahallesi’nin kentsel dönüşümüyle ilgili hazırlanan 1/5 bin ölçekli imar planı İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme kararı oy birliği ile aldı. Okmeydanı Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyesi Rüstem Karakuş, iptal edilen planın yerine ufak değişiklikler yapılarak yeni bir plan hazırlandığını söyledi. O planlara da dava açılacak.

Beyoğlu Belediyesi, Okmeydanı Mahallesin’de kentsel dönüşüme başlayabilmek amacıyla 1/5000 ve 1/1000’lik planlar hazırlamış, 1/1000’lik planlar geçtiğimiz yıl temmuz ayında yine İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

TAPU İMAR PLAN İLİŞKİLENDİRİLMESİ DOĞRU DEĞİL

Mahkeme iptal gerekçesinde bilirkişi raporuna atıf yaparak nazım imar planında bölgedeki yaşam tarzının, iş-konut ilişkilerinin ve yaşam düzeninin korunmadığı belirtildi. Beyoğlu Belediyesi’nin tapu ile imar planlarını ilişkilendirilmesinin de doğru olmadığı ifade edildi. Bölgede tapu sahiplerine ıslah imar planındaki yerlerinde değil imar uygulaması ile belirlenen başka yerlerden tapu verileceği kaydedildi.

Mahkeme bu gerekçelerle “Okmeydanı Tarihî Sit Alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası Uygulama İmar Planında planlama teknikleri ile şehircilik ilkeleri ve kamu yararı ile hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline… Danıştay nezdinde temyizde bulunulabileceğinin taraflara hatırlatılmasına oybirliğiyle karar verildi” dedi.

YENİ PLANLAR YOLDA, DAHA FAZLA TİCARİ ALAN VAR

İleri’ye kararı değerlendiren Okmeydanı Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyesi Rüstem Karakuş, iptal edilen planın yerine ufak değişiklikler yapılarak yeni bir plan hazırlandığını söyledi. Planın mahkeme kararının etrafından dolanmak anlamına geldiğini belirten Karakuş, “ayrıca ticari alanları artırdıklarını görüyoruz” dedi. Planın askıya çıkarılmasını beklediklerini ifade eden Karakuş, “önce itiraz edeceğiz, itirazlarımız kabul edilmezse ona da dava açacağız” diye konuştu.