(İleri Haber, Süha Küçük – 6 Şubat 2015, Foto: Validebağ Savunması)

Haydarpaşa garının otele dönüştürülmesine karşı buluşan yurttaşlar “Haydarpaşa gardır gar kalacak” dedi.

5 Şubat 2012 tarihinde Haydarpaşa Gar merdivenlerinde başlayan eylemlerin 3 yılında, yağma planlarına karşı Haydarpaşa Gar ve çevresini savunanlar dün akşam Kadıköyden Haydarpaşa gara yürüyüş yaptı.

Haydarpaşa garının otele dönüştürülmesine ve sermayenin yağma politikasına açılmak istenmesine karşı, Haydarpaşa Dayanışmasının yaptığı çağrı ile dün Kadıköy Eminönü iskelesi önünde toplanan kitle, Haydarpaşa garına yürüyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

hay3

Alkışlar ve sloganlar eşliğinde Haydarpaşa Garına doğru yürüyüşe geçen yurttaşlara Yeldeğirmeni Dayanışması, Acıbadem Halk Dayanışması ve Kadıköy Kent Dayanışması destek verirken, sık sık “Kültürel miras satılamaz”, “Haydarpaşa gardır gar kalacak” sloganları atıldı.

Haydarpaşa Dayanışması okunan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul 2.İdare mahkemesi 28.05.2014 tarih ve E: 2013/881 sayılı kararı İstanbul İli Kadıköy İlçesi Haydarpaşa Garı Kadıköy Meydanı ve Çevresi 1/5000 ölçekli koruma Amaçlı Nazım İmar Planını iptal etmiştir. Bu nedenle iptal edilmiş plana dayanılarak İBB Meclisinde onaylanan ‘Tıbbiye Caddesi devamındaki geçişi sağlayan çelik köprünün 9 metre genişletilmesi hakkındaki ulaşım planının’ hukuksal dayanağı bulunmamaktadır.

Bölgede İBB, İSPARK’a peşkeş çekilen hastane arazisinde yapılan otopark inşaatı ile zemin kaymasına bağlı olarak Haydarpaşa Numune Hastanesi binalarında gözle görülür hasara yol açmışlardır. Ülkemiz tıp tarihinde önemli yer tutan ve bölge halkına hizmet sunan Haydarpaşa Numune Hastanesi uzun yıllardır depreme karşı güçlendirilmesi ve yenilenmesi gerekirken, Haydarpaşa Port projesinin ihtiyaç duyacağı otoparka çevrilip hastanenin kent merkezinden uzaklaştırmanın hesapları yapılmaktadır. Bölge halkının kolayca ulaşabileceği kamusal sağlık hizmetinin ortadan kaldırılıp sermayenin insafına ve merhametine terk edilmesine izin vermeyeceğiz.”

Eylem, her hafta Pazar günü Saat: 13.00 – 14.00 arasında Haydarpaşa garında yapılacak toplanma çağrısı ile sona erdi.

hay2