(İleri, Rıfat Doğan – 7 Şubat 2015)

Ankara Etimesgut Şeker Fabrikası arazisinde, Optimum AVM yanında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren Ağır Bakım Şantiyesine karşı Eryaman Dayanışma Gençlik ve Spor Kulubü Derneği’nin geçen yıl açtığı davada Ankara İdare Mahkemesi ÇED muafiyeti kararının yürütmesini durdurdu.

Eryaman Dayanışma Gençlik ve Spor Kulubü Derneği’nin geçen yıl Etimesgut Şeker Fabrikası arazisinde yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren Ağır Bakım Şantiyesi’ne karşı açtığı davada Ankara İdare Mahkemesi, Ankara Valiliği’nin proje için verdiği “ÇED muafiyet” kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme kararında projenin ÇED dışında bırakılmasının hukuka uygun olmadığını belirtti.

İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararının gerekçesiyle ilgili “yapılması planlanan projeye yönelik Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu veya tanıtım dosyası hazırlatılmak suretiyle bir değerlendirmenin yapılması gerekirken bu yapılmayarak ÇED yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirilmesine yönelik tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” dedi.

Oybirliğiyle alınan kararda ayrıca “dava konusu işlemin uygulanması halinde çevresel etkisi itibariyle oluşması muhtemel olumsuz etkilerinin telafisi güç ya da imkansız zararlar oluşturabileceği kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Eryaman-Der 153 milyon avroluk projenin Ankara Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi sonrası devredilen, etrafı konutlarla çevrili bir alanda 300 bin metrekareyi kapsayacağını belirterek, “Dünyanın tüm büyük kentlerinde olduğu gibi, bu nitelikteki bir ağır bakım merkezinin de şehir dışına yapılması gerekir” dedi.

Eryaman halkının kurduğu dernek ve açtığı davayla sağlıklı çevrede yaşama hakkına sahip çıktığını ifade eden Eryaman-Der, inşaatın durdurulmasını ve tüm önlemlerin alınmasını istedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Eryaman’da, evlere sadece bir kilometre uzaklıkta “Gar Kompleksi” diye duyurduğu ama ağır bakım ünitesi ve kimyasal depolama alanı kurmaya başladığı alan Eryamanlılar tarafından protesto edilmişti. Projenin 30 Temmuz 2013’te yapımına başlandı, 16 Ocak 2016’da bitirilmesinin planlanlanıyor.

Tesiste Yüksek Hızlı Tren setleri ana bakım atölyesi, ağır bakım atölyeleri, zemin altı tekerlek torna atölyesi, yıkama ünitesi, vakumlu tuvalet temizlik ünitesi, mutfak-yiyecek üretim-paketleme ünitesi, yedek malzeme depoları, arıtma üniteleri, Yüksek Hızlı Tren park sahaları, ve ofis binaları olacak.