(Özlem Güvemli / Cumhuriyet – 7 Şubat 2015)

Emirgan Korusu’nun ardından bir yapılaşma haberi de Beşiktaş’tan geldi. 3. derece sit alanında bulunan Ihlamur Kasrı’nın yanındaki açık otoparkın, katlı otoparka dönüştürülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin çıktı. CHP’li Sağ, “Ihlamur Kasrı’nın yanında yeni bir 16-9 garabeti olmasın” uyarısı yaptı.

Emirgân Korusu’nun komşu parselinin yapılaşmaya açılmasının ardından 3. derece sit alanında bulunan Beşiktaş Ihlamur Kasrı’nın komşu parselindeki açık otoparkın, katlı otopark haline getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin çıktı. CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, “Ihlamur Kasrı’nın yanında yeni bir 16/9 garabeti olmasın” uyarısı yapıyor.

“Beşiktaş Ihlamur Kasrı 3. Derece Doğal Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Sahasına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı Değişikliği”, 4 Şubat günü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıktı. 5 Mart’a kadar askıda kalacak plana 30 gün içinde itiraz edilebilecek. Bir maddeden oluşan plan değişikliğinde “Plan hükümlerine göre belediyeler veya diğer kamu kuruluşları ve özel kişiler tarafından kapalı veya katlı olarak kültür ve tabiat varlıkları yeraltı, yerüstü envanter ile mevcut ve kayıp korunması gerekli kültür varlığı araştırma envanterinde yer alan eserler korunmak şartı ile topoğrafyaya uyarak görsel etkiyi bozmayacak şekilde ilgili kurumların görüşleri ve ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonunun uygun görüşü alınmak koşulu ile otopark yapılabilecek” deniliyor. Bu değişiklik, Ihlamur Kasrı’nın komşu parselindeki açık otoparkın koruma kurulu kararı ile çok katlı otoparka dönüştürülmesi anlamına geliyor.

Plan değişikliğini inceleyen İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ “Kasrın yanında aynı Zeytinburnu’ndaki gibi 16-9 gibi bir katlı otopark yükselebilir” dedi. Plan değişikliği ile Yıldız Parkı’nın yanındaki park fonksiyonundaki başka bir parselde yüzde 17 olan yapılaşma oranının yüzde 28’e çıkarıldığını da vurgulayan Sağ, “Çok önemli birinin ayrıcalıklı yeri olmalı ki araya bu değişikliği de sıkıştırmışlar” diye konuştu.

Yeşile imar baskısı

Ihlamur Kasrı, etrafı devasa inşaatlarla çevrilen son yeşil alan oldu. İstanbul’da benzer uygulamalara her gün adeta bir yenisi ekleniyor.

Korunun komşu parselinde cami inşaatı, Emirgân Korusu’nun yanına otel ve konut projesi kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. Kentin ortasında kalan son yeşil alanlar, birbiri ardına yapılan plan değişiklikleri ile yoğun bir şekilde imar baskısı altına alınıyor.