(Yunus Naci Emek / Evrensel – 10 Şubat 2015)

Aydın Tabip Odası Başkanı Mehmet Aydın, kentte son yıllarda kanser oranının ve ölümlerin artışında Menderes Nehri’nin etkisi olduğunu söyledi. Aydın, “Menderes Nehri, evsel ve endüstriyel atık sularla, aşırı zamansız ve yanlış gübre/zirai ilaç kullanımıyla ve arıtma tesislerinin yetersizliğinden dolayı zehir akıtmaktadır” dedi.

Aydın Tabip Odası Başkanı Mehmet Aydın, kentte son yıllarda kanser oranının ve ölümlerin artışında Menderes Nehri’nin etkisi olduğunu söyledi. Aydın, “Menderes Nehri, evsel ve endüstriyel atık sularla, aşırı zamansız ve yanlış gübre/zirai ilaç kullanımıyla ve arıtma tesislerinin yetersizliğinden dolayı zehir akıtmaktadır” dedi.

Son dönemlerde Menderes Nehri’nin geçtiği kentlerde ölüme sebebiyet veren hastalıklarda ve ölüm oranlarında artış yaşandı. Aydın Tabip Odası Başkanı nehirdeki endüstriyel atıkları işaret etti. Başkan Metin Aydın nehrin durumunu şu maddelerle ortaya koydu:

* Nehrin geçtiği dört il içerisinde Aydın’da en fazla arıtma tesisi olmasına rağmen bu oran yüzde 35’lerde. Yüzde 65 oranında arıtma tesisi bulunmamaktadır. Bu da Türkiye ortalamasından daha azdır.

* Aydın, atıkların düzenli depolama işleminin en az, fakat gömme işleminin en fazla olduğu ildir. Aydın’da içme ve kullanma suyu şebekelerinde yer altı ve kuyu sularının büyük oranda kullanılması, atıkların bu şekilde yok edilme işlemine tabi tutulmasının önemi daha da arttırıyor. Aydın’da gübre ve zirai ilaçların çok yoğun, bilinçsiz kullanılması yer üstü ve yer altı sularında kirliliği artırmaktadır.

Menderes Nehri’ne yerel yönetimlerin etkisini istatistiklerle ortaya koyan Aydın, “Eğer bugün bu kirliğin önüne geçilmezse, bu nehir Ege’ye can veren değil can akan konuma gelecektir. Menderes’teki sorun yerel yönetimlerin aşabileceği sorun olmaktan çıkmıştır. Bu sorun ulusal ve uluslararası çapta büyük bir çevre felaketidir” dedi.