(BİA – 9 Şubat 2015)

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Validebağ Korusu içinde bulunan deredeki suyun atıksuların önlem alınmadan deşarj edilmesi nedeniyle “çok kirlenmiş su” kategorisinde olduğunu tespit etti.

Oda, derede “köpürme” meydana geldiği bilgisi ile dereden ve dereyi besleyen kanaldan alınan numunelerinde analizler yaptırdı. “Yüzeysel Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri”ne göre derenin suyu “çok kirlenmiş su” olduğu ortaya çıktı.

Açıklamada, derede hissedilen kokunun sudaki çözünmüş oksijenin hızla azaldığının belirtisi olduğu bunun daha da azalarak  havasız ortam oluşturacağı ifade edildi.

Derenin koru içerisinde bulunan bitkiler, hayvanlar ve özellikle kuşlar için  içme suyu kaynağı olarak kullanıldığı belirtilen açıklamada derenin kirlenmesinin önlenememesi durumunda canlıların ya ortamı terk edeceği ya da yok olacağı belirtildi.

Atıksular deşarj ediliyor

500-282

Derede kirliliğe neden olan atıksuların hiçbir önlem alınmadan deşarj edilmesinin yasaya da aykırı olduğu belirtildi:

“Atıksuyun kaynak noktasına doğru yaklaşıldığında kirletici konsantrasyonları artmakta olup, çökelebilir katı maddelerin, atıksuyu taşıyan kanalette, kanalet boyunca ve koru içindeki derede, yatak boyunca çöktüğü görülmüştür.

“Dereye karışan çimento ve agrega atıkları, derede ve kanalette çökmelere neden olmaktadır. Zamanla katılaşan bu kirleticiler, dereyi geri dönüşü olmayan bir duruma götürmektedir.

“Atıksuları kanala bağlamak yerine, yüzlerce konut arasından geçirilerek dereye verilmesi, Yüzeysel  Su Kalitesi Yönetim Yönetmeliği’nin ‘Yüzeysel suların  biyolojik, fiziko-kimyasal ve kimyasal açıdan kalitelerinin korunması maksadıyla her türlü atık  ve artık, mevcut su kalite durumunu ve ekolojisini bozacak şekilde alıcı su ortamına bırakılamaz’ maddesine aykırı.”

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin Validebağ Korusu Deresi ile ilgili  dereden ve dereyi besleyen kanaldan alınan numunelerde analizler yaptırılarak hazırladığı teknik tespit değerlendirme raporuna cmo.org.tr/ den ulaşmak mümkün.

Validebağ mücadelesi

Validebağ Korusu’na yapılmak istenen cami inşaatına karşı mücadele 2014’ün en dikkat çekenlerinden biri.

Halkın mücadele sonucu alanın yeşil alandan çıkarılıp dini tesise dönüştürülmesini kapsayan İBB’nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nı mahkeme 22 Ekim günü durdurma kararı verdi. Ancak Üsküdar Belediyesi, yürütmeyi durdurma kararının başka bir parsele ait olduğunu söyleyip kararın kendilerini bağlamadığını belirterek inşaata devam etti.

30 Ekim 2014’te aynı mahkeme kendi yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. Validebağ Gönüllüleri’nin hukuki mücadelesi devam eden inşaata rağmen sürüyor.