(Sendika – 11 Şubat)

Sivas Bakırtepe’de siyanürle altın aramak isteyen Demir Export’un maden projesine mahkeme ikinci defa yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Koç Holding’in maden şirketi olan Demir Export’un Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Bakırtepe’de yapmayı planladığı ve siyanürle altın arayacağı madene mahkeme ikinci defa yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Projenin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu daha önce Sivas İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Şirket mahkeme kararının ardından bir kez daha Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ÇED raporu için başvurarak tekrar olumlu raporu almıştı. İkinci defa alınana ÇED olumlu raporuna bölge halkının itirazıyla açılan davada mahkeme bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme sözkonusu ÇED olumlu kararı için oybirliğiyle aldığı ara kararda şu ifadelere yer verdi:

“Projeye başlanması durumunda/uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye (15) gün süre tanınmasına, 10.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Sivas İdare Mahkemesi, daha önce iptal ettiği ÇED olumlu raporuna ilişkin flora fauna, bölgenin jeolojik yapısı ve yeraltı suları ile ilgili bölümlerini bilimsel açıdan eksik bulmuş, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin bilimsel esaslara göre kabul edilebilir olmadığına karar vererek, ÇED olumlu kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti.

Sivas-Kangal Bakırtepe’de siyanürlü altın aramak isteyen Koç Holding’e bağlı Demir Export’un yetkilisi Murat Marangoz’a meralarda geri dönülmez zararlar oluşturduğu gerekçesiyle Kangal Asliye Ceza Mahkemesi’nce 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.