(Anadoluhisari.org – 12 Şubat 2015)

Boğaziçi’nde bulunan 11 semt derneğinin oluşturduğu Boğaziçi Dernekleri Platformu BODEP, Boğaziçi Belediyeler Birliği’ne üye belediyelere ortak bir başvuruda bulunarak doğal, kültürel, kentsel bir sit alanı olan Boğaziçi’nin yapılaşmaya açılmasına ortak olmamaları çağrısında bulundu.

9 Ocak tarihinde yapılan 2. Boğaziçi İmar Planı Çalıştayı’nda alınan son kararlara göre ; Boğaz öngörünüm bölgesinde binaların boyları uzayacak, inşaat alanları genişleyecek, Boğaziçi yapılaşma sınırını belirleyen öngörünüm çizgisi yeniden belirlenecek, imara kapalı arsalar kısmi imara kavuşacak ve kaçak yapılara da af yolu açılmış olacak.

24 Ocak’ta Beylerbeyi’nde toplanan Boğaziçi Platformu’na üye 11 dernek, Boğaziçi’ndeki yapılaşma çabalarına karşı Boğaziçi Belediyeler Birliği’ne ortak bir çağrıda bulunma kararı almıştı. Alınan karar uyarınca hazırlanan ve üye derneklerin onayına sunulan çağrı metni, 11 STK adına BODEP Koordinatör Başkanı Kamile Yılmaz tarafından İstanbul Büyükşehir Bel. Bşk. Kadir Topbaş, Kadıköy Bel. Bşk. Aykurt Nuhoğlu, Sarıyer Bel. Bşk. Şükrü Genç, Üsküdar Bel. Bşk. Hilmi Türkmen, Beşiktaş Bel. Bşk. Murat Hazinedar, Beyoğlu Bel. Bşk. Ahmet Misbah Demircan ve Beykoz Bel. Bşk. Yücel Çelikbilek’e gönderildi. Ortak çağrı metni şöyle ;

“9 Ocak 2015 tarihinde yapılan Boğaziçi İmar Planı Çalıştayı’nda Boğaziçi Sit Alanı’nı kapsayan imar planlarının değiştirilerek yapılaşma sağlanmasına karar verildiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Alınan kararlara göre, yapı yüksekliği artırılarak, yapılaşma sınırını belirleyen öngörünüm çizgisi yeniden belirlenecek ve yapılaşma yasağı nedeniyle imara kapalı arsalar kısmi imara kavuşacak.

Boğaziçi’nde 1983 yılından beri korunmaya çalışılan görünümü olumsuz yönde etkileyecek ve Boğaziçi’ndeki betonlaşmayı artıracak olan bu değişikliği kabul etmemiz olanaksızdır. Bilindiği gibi, Boğaziçi Yasası’nda asıl amaç, İstanbul Boğaziçi alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara taşımak için bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamaktır.

Birçok eksikliğe rağmen, bir dünya mirası olarak kabul edilerek yönetilmesi gereken Boğaziçi hem doğal ve kültürel, hem de kentsel sit alanıdır.

Boğaziçi Platformu’nu oluşturan Boğaziçi semt dernekleri olarak bu girişime karşı çıktığımızı belirtiyoruz. Kamu yararı olmayan bu girişime ortak olmamanızı talep ediyoruz.

Saygılarımızla,
Boğaziçi Platformu Koordinatör Başkanı
Kamile Yılmaz

 

Derneklerin listesi  (alfabetik sırayla ) 

1-Anadoluhisarı Turizm Kalkındırma Derneği
2-Bebekliler Derneği
3-Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği
4-Beylerbeyililer Derneği
5-Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği
6-Büyükdere Çevre,Kültür ve Güzelleştirme Derneği
7-Emirgan’ı Sevenler Sosyal Dayanışma Derneği
8-Kandilli Derneği
9-Kuzguncuklular Derneği
10-Rumelihisarı Koruma ve Güzelleştirme Derneği
11-Sarı Platform Derneği”