(Evrensel – 17 Şubat 2015)

Yapı rezerv alanı ilan ettiler, tarım arazisi statüsünden çıkardılar, şimdi de koca nehir üzerindeki HES ve baraj projelerinden dolayı debisi düştüğü için dere statüsüne alındı. Artık daha rahat imara açılacak.

Diyarbakır’daki Dicle Vadisi için yeni tehdit, vadiden geçen Dicle Nehri’nin üzerinde kurulu bulunan baraj ve HES projeleri nedeniyle debisinin düşmesi ve statüsünün de “dere” olarak değiştirilmesi. Bu değişiklik ile nehrin kıyı kenar çizgisine 50 metre mesafeye kadar yapı inşa edilebilecek.Vadi daha önce yapı rezerv alanı ilan edilmiş ve ardından tarım arazisi statüsünden çıkarılmıştı.

NEHİRDİ DERE OLDU

Dicle Vadisi’nden geçen Dicle Nehri’nin çıkış noktasından Bismil ilçe sınırlarına kadar olan kısmı, “nehir” statüsünden “dere” statüsüne alındı. Nedeni ise, nehrin çıkış noktasına kurulu bulunan Kralkızı ve Dicle hidroelektrik barajlarının nehrin debisini düşürmesi. Diyarbakır kent merkezinden geçen bölümünü de kapsayan yaklaşık 60 kilometrelik kısım, bu sebepten dolayı artık dere oldu.

YAPILAŞMAYA AÇILDI

Bu statü değişikliği de Dicle’nin şehir içinde kalan bölgesi olan Dicle Vadisi’nin “kıyı hakkı”ndan mahrum bırakılmasına yol açıyor. Yani nehrin 60 kilometrelik bu bölümünün kıyı şeridinde 50 metreye kadar yapı inşa edilebilecek.

Bu değişiklik, DSİ 10. Bölge Müdürlüğünün Orman ve Su İşleri Bakanlığına yazdığı yazıya verilen yanıtla ortaya çıktı. Bakanlık, 3 Şubat 2015 tarihinde verdiği yanıtta, nehrin söz konusu bölümün “Kıyı Kanunu Uygulanmasına Dair Yönetmelik” ekindeki akarsuların “nehir” tanımına girmediği dolayısıyla “dere” statüsünde sayıldığı kaydedildi.

DİCLE VADİSİ ZATEN TEHDİT ALTINDA

Dicle Vadisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayıyla 2013 yılında, “yapı rezerv alanı” ilan edilerek, yapılaşmanın önü açılmak istenmişti. Bu karara tepkiler devam ettiği sırada ise İl Toprak Koruma Kurulu, vadideki 7 bin dönümlük alanı “tarımsal” nitelikten çıkarmıştı.

Ancak HES projeleri durduruldu ve mahkeme tarafından da “yapı rezerv alanı” kararına ilişkin iptal kararı verildi. İl Toprak Koruma Kurulunun alanın tarım arazisi niteliğinden çıkarılması yönündeki kararı hâlâ Bakanlıkta bekliyor.