(İleri – 19 Şubat 2015)

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, yargı süreci devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın değişikliğe giderek onayladığı Şişli Endüstri Meslek Lisesi’ne ait yeni imar planlarını yargıya taşıdı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi (ŞPO), Şişli Endüstri Meslek Lisesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl Eylül ayında değiştirilerek yeniden onaylanan imar planlarını yargıya taşıdı. Bakanlığın okul arazisine AVM ve rezidans yapılmasının önünü açan bir önceki planları geçen yıl Ekim ayında mahkemece iptal edilmişti.

ŞPO tarafından yapılan açıklamada “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 2063 Ada 4 Parsel, 2765 Ada 1 Parsel, 10295 Ada 18  Parsel Özel Proje Alanına İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Şubemizce yargıya taşınmıştır.” dendi.

Oda daha önce okul arazisi üzerine AVM rezidans yapılmasının önünü açan 2013 imar planlarını yargıya taşımış, İstanbul 8. İdare Mahkemesi sözkonusu planları geçen yıl Ekim ayında iptal etmişti.

İptal kararına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl Eylül ayında yeni bir imar planı onaylanmıştı. Onaylanan planlarda ticaret, turizm ve konut alanları aynı şekilde korunmuştu. Oda, dava gerekçesiyle ilgili şunları kaydetti: “Plan kararları ile getirilen yoğunluk bölgede altyapı, ulaşım ve hizmet sorunlarını ortaya çıkaracak. Getirilen bu yapı ve nüfus yoğunluğu, yaratacağı etki alanı da düşünüldüğünde, zaten yoğunluk kapasitesini fazlasıyla aşmış bir bölgede, mevcut ulaşım altyapısına trafik yoğunluğu getirecek.”