(Sol, Damla Baytekin – 24 Şubat 2015)

Bozcaada’yı imara açacak planda kısmi bir geri adım atan Bakanlık, Çanakkale ve Balıkesir için kapsamlı bir saldırı hazırlığında.

Dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklama ile Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na iletilen itirazların Bakanlıkça değerlendirildiği ve yeni düzenlemelerle planın onaylandığı bilgisi yer aldı. Plan incelendiğinde Bozcaada ile ilgili değişiklikler iç rahatlatırken plan bütünü ise endişe yaratacak nitelikte olmayı sürdürüyor.

KAPSAMLI SALDIRI

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İtirazlar kapsamında, plan bütünündeki nüfus öngörüleri ve önerilen gelişme alanları gözden geçirilmiş; tarım alanları, orman alanları, zeytinlik alanlar, koruma alanları…vb. eşikler de göz önünde bulundurularak plan hedef yılı (2040) nüfus kabulleri ve gelişme alanı büyüklükleri yeniden düzenlenmiş ve bu çerçevede 2040 plan hedef yılı nüfusu 2.800.000 olarak revize edilmiştir. Böylece yapı ve nüfus yoğunluğu düşük gelişme alanlarında yatay şehirleşme desteklenmiştir” ifadelerini kullandı

Bozcaada ile ilgili önemli değişiklikler yapılmış olsa da onaylandığı söylenen plan Çanakkale’den Güzelyalı’ya kadar bütün sahili, Gökçeada’nın güney, Alemşah, Gülpınar, Bahramkale, Gömeç, Bozlar, Erdek’in Belkıs-Ocaklar arasındaki tüm sahilini ve Babakale’nin doğu sahillerini, Paşalimanı Adasının neredeyse tüm kıyılarını, Sarımsaklı-Küçükköy arası bölgeyi yapılaşmaya açacak. Planla ilgili bir diğer önemli nokta ise Lapseki ilçesindeki Kocaveli köyü ile Gelibolu’ya bağlı Sütlüce köyü arasında inşa edilecek olan Çanakkale Boğazı köprüsünün planda korunuyor olması. Bu köprü ile Lapseki ve Gelibolu kıyılarının tamamen imara açılması gündeme gelebilecek.

BURSA ŞEHİR PLANCILARI ODASI NE DİYOR?

ŞPO Bursa Şube Başkanı Hakan Karademir yapılan değişiklikleri soL’a değerlendirdi. Planın çok geniş bir alanı kapsadığı belirten Karademir, planla ilgili daha detaylı bir inceleme yaptıklarını dile getirdi. Yapılan ilk incelemeye göre Bozcaada ile ilgili önemli değişiklikler olduğunu belirten Karademir güneyde öngörülen yapılaşmadan vazgeçilmesinin, gelişme alanlarının kapatılmasının ve nüfusun düşürülmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Ancak Bozcaada ile ilgili yaşanan olumlu gelişmelerin planın bütününde yer almadığını belirten Karademir, onaylanan 1/100.000 ölçekli planda Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün hâlâ yer aldığını ve köprü ile birlikte o bölgede ciddi bir yapılaşma tehlikesi yaratılabileceğini belirtti. Bandırma’da yer alan sanayi alanının küçültüldüğünü ancak hâlâ planda yer aldığını belirten Karademir, o bölgenin tarım arazisi olduğunu ve sanayinin risk yaratacağını belirtti. Ayrıca planın ilk halinde yer alan termik santral yapımını kolaylaştırma riski taşıyan plan notu ile ilgili Karademir termik santral yapılmasının önüne geçecek, bu durumu engelleyecek herhangi bir değişikliğin onaylanan planda yer almadığını belirtti.

h2

Askıya çıkan 1/100000 ölçekli planda yer alan Çanakkale Boğaz Köprüsü

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

2013 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığı Bozcada için 1/25.000 ölçekli Naızm İmar Planı hazırlamış, söz konusu planın adanın yüzde 90’ını kapsayan tarım alanları için “bağ evi ve tarımsal fabrika” olarak nitelendiriyor olmasına, tarım alanlarının yapılaşmaya açılmasını sağlayacağı gerekçesi ile itirazlar gelmiş ve dava açılmıştı. Dava henüz sonuçlanmadan 20 Ağustos 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çanakkale ve Balıkesir’i kapsayan 1/100.000 ölçekli planını yayınlamıştı. Yayınlanan bu plan daha üst ölçeği kapsaması sebebi ile 1/25.000 ölçekli itiraz edilen planı geçersiz kılmıştı. 1/100.000 plana askı sürecinde pek çok itiraz gelirken Bursa Şehir Plancıları Odası da 1/100.000 ölçekli planla ilgili teknik rapor hazırlamıştı. Dün Bakanlık sitesinde yer alan bilgiye göre 1/100.000 ölçekli planın askı süresi dolduktan sonra plana gelen itirazlar değerlendirilerek kimi değişikliklere gidilerek plan onaylandı.

TEKNİK RAPORDA NELER YER ALIYORDU?

Bursa Şehir Plancıları Odası’nın hazırladığı teknik raporda tarımsal üretimden vazgeçilerek inşaata dayalı gelişimin tetiklendiği, bölge nüfusunun 25 yıllık bir projeksiyon ile yaklaşık 3 kat artırıldığı ve bu artışın büyük oranda kentsel alanda yaşandığı, planda belirlenen kentsel gelişme alanı önerilerinin bir kısmının jeolojik açıdan sakıncalı alan olduğu, doğal açıdan hassas alanlar için sanayi, enerji ve maden alanları kararları verildiği, mevcut durumda 2 adet olan termik santrallerin sayısını artıracak düzenlemelerin bulunduğu, Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün yapılaşmayı artıracağı gibi noktalara değinilmişti.

Dün yapılan açıklamada bağ evi kavramının yapılaşma baskısı oluşturacağı yönündeki itirazların kabul edildiği, zeytinlik alanların korunmasına özen gösterileceği, alt ölçekli planların ilgili kurumlardan görüş alınarak hazırlanacağı, Gelibolu Milli Parkı kapsamında uzun devreli gelişme planları doğrultusunda düzenlemeler yapıldığı belirtiliyor.