(T24 – 23 Şubat 2015)

Türk Tabipler Birliği’nin de aralarında olduğu hekim örgütleri, termik santrallerinin zararlarına ilişkin açıklama yaptı.

Türk Tabipler Birliği’nin de (TTB) aralarında olduğu hekim örgütleri, Türkiye’de son birkaç yıldır hızlanan kömürlü termik santral yatırımları ve kentlerde hava kirliliğine dikkat çekerek “sadece 2010 yılında, dış ortamda partikül madde (PM) ve ozona maruz kalma sonucu 28 bin 924 kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği” belirtti.

TTB’nin de aralarında olduğu hekim örgütleri, Türkiye’de son birkaç yıldır hızlanan kömürlü termik santral yatırımları ve kentlerde hava kirliliğindeki endişe verici artış dolayısıyla ortak basın açıklaması yaptı.

Sağlık ve Çevre Birliği HEAL’in girişimi ile hazırlanan kısa broşür, Türkiye’den beş hekim ve tıbbi uzmanlık kuruluşunun işbirliği ile yayımlandı. Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Toraks Derneği, Türk Solunum Araştırmaları Derneği ve İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği Türkiye’deki düşük hava kalitesinin, halk sağlığı üzerinde ağır bir faturası olduğunu ortaya koydu. 5 örgütün ortak imzasıyla yapılan basın açıklamasında Türkiye’nin, Avrupa’da hava kirliliğinden kaynaklı erken ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden birisi olduğu dile getirildi.

Açıklamada Türkiye’de sadece 2010 yılında, dış ortamda partikül madde (PM) ve ozona maruz kalma sonucu 28 bin 924 kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtildi. Kirli havanın yol açtığı sağlık sorunları ve hastalıkların altının çizildiği basın açıklamasında Ekim 2014’te yine 5 hekim örgütünün ortak imzasıyla hükümete yapılan çağrıya dikkat çekildi. Bu ortak basın açıklamasında hükümeti, yeni kömürlü termik santrallerin kurulmasına izin vermemeye, kurulu bulunan santrallerde mevcut en iyi uygulamaların kullanılmasını zorunlu tutmaya ve sağlık üzerine en zararlı etkileri olduğu bilinen linyitle çalışanlar başta olmak üzere, aşamalı olarak kömürlü termik santrallerden vazgeçmeye çağırmışlardı.

Alarma geçildi

Halen Türkiye’de en az 80 yeni kömürlü termik santralin yapılması planlandığını vurgulayan açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Türkiye’deki hekim ve tıbbi uzmanlık örgütleri hava kirliliği hakkında alarmda. Son birkaç yıldır hızlanan kömürlü termik santral yatırımları ve kentlerde hava kirliliğindeki endişe verici artış, hekim ve tıbbi uzmanlık derneklerini alarma geçirdi. Türk Toraks Derneği (TTD), hava kirliliği sağlık etkileri konusunun derneğin gündeminin üst sıralarında yer aldığını belirtiyor. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Sağlık Bakanlığı’nın acilen önlem alması gerektiğini vurgularken ülkemizde çok yüksek olan partikül madde sınır değerlerinin bir an önce WHO Hava Kalitesi Rehberi’nde tanımlanan değerlere indirilmesini sağlamaya çağırıyor. İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD) ise, linyit kullanımının ne denli önemli bir çevre sağlığı sorunu oluşturduğunun altını çiziyor.”