(KOS Medya – 4 Mart 2015)

2008’den bu yana ekoloji gündeminin tartışıldığı Ekoloji Kolektifi dergisi arşivi erişime açıldı (www.ekolojikolektifi.org). Yerel gündemi, dünya gündemiyle birleştirmek için ağ kurma, kampanya ve bilgilendirme çalışmaları yapan dergi, aynı zamanda ekolojik yaşama zarar veren üretim, tüketim ilişkilerinin değiştirilmesini için çalışıyor.

2008’den beri ekoloji alanında dergi, kitap ve raporlar yayınlayan Ekoloji Kolektifi, hak mücadelesinin hedeflerini şöyle özetliyor:

1. Toplantı Gösteri ve Yürüyüş Hakkı
Yerel Hareketlerin meşru müdafaa ve sivil itaatsizlik kapsamındaki eylemleri nedeniyle açılan davaları takip, Hak ihlaline maruz kalanlara hukuki destek

2. Bilgi ve Belgelere Ulaşma Hakkı
İdareler tarafından verilmeyen bilgi ve belgelere ulaşılması için taban örgütlerinin bilgi ve belgelere ulaşmasını sağlamaya yönelik teknik ve hukuki destek

3. Karar Alma ve Alınan Kararlara Katılma, Yönetme Hakkı
Hak ihlaline maruz kalanların dernek, platform, meclis oluşturması sürecinde tüzük, program ve politika belirlemesine ilişkin hukuki destek

Screen shot 2015-03-04 at 1.18.03 PM

4. Yaşama Hakkı
Ekolojik sorunlar nedeniyle yaşama hakları ihlal edilenlerin mağduriyetini gidermeye yönelik hak arama araçlarını öğretme ve etkinleştirme, dava açma, izleme ve idarenin ve şirketlerin denetim altına alınmasını sağlama

5. Kent Hakkı
Kentsel dönüşüm, ulaşım, kentsel yenileme, afet politikaları düzenleme ve uygulamaları nedeniyle barınma haklarından mahrum kalanların, kamusal ve müşterek alanlara ulaşamayanların ihlal edilen kent haklarının yeniden tesisi

6. Çevre Hakkı
Orman, mera, kıyı, göl, sulak alan gibi doğal ve sit alanı niteliğinde bulunan kültürel mirasın korunması için ekolojik mücadele araç ve kavramlarının geliştirilmesi

7. Gıda Egemenliği Hakkı
Üretici ve Tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişimini güvence altına alacak bilinçlendirme, bilgilendirme, örgütlenme ve karar alma süreçlerine katılmalarını sağlamaya yönelik destek

8. Su Hakkı
Nitelikli, ücretsiz, temiz suya ulaşma olanağından yoksun kentliler ile su varlıklarına ulaşma olanaklarını yitirmeye başlamış kırsaldaki kişi ve toplulukların suya erişimine yönelik çalışmalar yürütmek