(Karaburun Kent Konseyi, Egedesonsoz – 5 Mart 2015)

Yarımada’da sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve çevreci kuruluşlar ile derneklerin karşı çıktığı ve halk tarafından da büyük tepki toplayan rüzgar enerji santralleri ile ilgili ilk hukuki kazanım yaşandı. Karaburun RES Projesi için çıkan 47 tribünlük kapasite artışına yargı freni geldi.

Karaburun Kent Konseyi, yaptığı açıklamada, “Raporlar yazarak, eylemler yaparak, davalar açarak, imzalar toplayarak, uluslararası kurumları, basını ve çevre kuruluşlarını bilgilendirerek neredeyse üç yıldır sürdürmekte olduğumuz mücadelenin henüz başındayız. Kararlılığımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” diyerek, yarımadanın doğasını ve tüm canlıların yaşamını, insan sağlığını hiçe sayarak, sadece bir enerji üretim alanına dönüştürülmesine karşı davacı olmaya devam edeceklerini belirtti.

kara1

İLK HUKUK ZAFERİ

Rüzgar enerjisi santrallerine direnişini sürdüren halk inisiyatifi ilk hukuk zaferini kazandı.

Doğal yapısıyla, uluslararası ölçekte koruma altındaki nadir bitki ve hayvan varlığıyla, hala yaşatılmakta olan gelenek görenekleriyle, kara keçisi, nergisi, zeytini, çipurası, kefali, enginarıyla, tertemiz toprağı ve deniziyle İzmir’in cennet köşesi olan Karaburun Yarımadası’nda rüzgar santrallerine karşı mücadele sürüyor.

Yarımadada yerel inisiyatif mücadelesini yargıya taşıma kararı aldı. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV) tarafından yürütülen ve ilçe sakinleri ile Karaburun Kent Konseyi’nin de müdahil olduğu mücadelede ilk zafer kazanıldı.

kara8

Valilik tarafından Karaburun Yarımadası’nda 252 kilometrelik bir alana yayılan Lodos Şirketi’ne ait Karaburun RES Projesi için çıkan 47 tribünlük kapasite artışına yargı freni geldi. Yaylaköy sakinleri, Karaburun Yarımadası 13 köy ve mahalle muhtarının üyesi olduğu Karaburun Çevre Kültür ve Turizm Birliği ile Karaburun Kent Konseyi temsilcilerin davası olduğu davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi, “Hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

kara2

SARPINCAK’A KARŞI YURTTAŞ DAVASI
Yarımadada yerel inisiyatif mücadelesini yargıya taşıma kararı aldı. Kent Meclisi’nde Ocak ayında alınan kararla mücadelenin Yurttaş Davası olarak genişletilerek sürdürülmesi görüşü benimsendi.

Bu çerçevede, ilk Yurttaş Davası Hasseki-Sarpıncık-Kızılcadağ mevkiinde Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan “Sarpıncık Rüzgar Enerji Santrali projesi” için T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 19/01/2015 tarihli  “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı”nın yürütmesinin durdurulması ve işlemin iptali talebiyle açıldı.

ÇEHAV’ın 34 gönüllü avukatla yürüteceği yargı süreci başlarken, Karaburun Kent Konseyi’nden Enerji Bakanlığı’na bir kez daha Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ve ilgili tüm kurumların olumlu görüş verdiği “Karaburun Yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi İnceleme ve İlan Gerekçe Raporu” üstündeki olumsuz görüşü kaldırmaya çağrısı yapıldı.