(İskenderunses – 3 Mart 2015)

Ankara 7. İdare Mahkemesi, Doğu Akdeniz Bölgesinde kurulması planlanan Osmaniye Kayalı Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. inşaatında yürütmeyi durdurdu.

Doğu Akdeniz Çevre Derneklerinin avukatı İsmail Hakkı Atal, yazılı açıklamada şunları belirtti: “Ankara 7. İdare Mahkemesi 2014/ 1874 E. sayılı dosyasından Osmaniye Kayalı Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. 77 MW Doğalgazlı termik santral yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu davayla birlikte, termik santrallerin kümülatif (toplam) etkisinin hesaplanmaması sebebine dayanan 5 adet termik santral lisans iptal davasını 16.07.2014 tarihinde davacıları; Adana, Mersin, Antakya, İskenderun, Erzin, Tarsus Çevre koruma dernekleri, Greenpeace, Adana Barosu, Adana Tabip Odası, Adana Ziraat Mühendisleri Odası, Erzin Ziraat Odası Erzin Yeşilkent Sulama Koop., Erzin Turunçgil Üreticileri Birliği olmak üzere açmıştık.

16.07.2014 tarihinde davasını açtığımız termik santrallerin listesi ise şu şekildedir: İskenderun Demir Çelik A.Ş-Hatay-İskenderun- 220 MW (fuel-oil); Soda Sanayi A.Ş –Mersin-260 MW(doğalgaz); Afken Enerji Üretim ve Tic.–Mersin–Akdeniz-1160 MW(doğalgaz); Enerjisa A.Ş.–Adana–Tufanbeyli- 450 MW (kömür); Kayalı Enerji üretim A.Ş.-Osmaniye–Merkez–80 MW (doğalgaz). 2011 yılında da aşağıda bilgisi verilen 8 adet termik santralin lisans iptal davasını açtıktan sonra, 13. Dairede kümülatif etkinin değerlendirilmemesine yaptığımız itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 7`ye karşı 8 oyla verdiği karar üzerine davalarımız devam ediyor.”