(İleri – 4 Mart 2015)

Bilim insanları, trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin çocukların beyinlerinde bazı işlevlerin gelişiminde gecikmeye neden olduğunu ortaya koydular.

Yapılan yeni bir çalışmaya göre, trafiğin neden olduğu hava kirliliği çocukların beyinlerindeki bilişsel işlevlerin gelişmesinde gecikmeye neden oluyor.

İspanya’da yapılan ve PLOS Medicine’da yayınlanan çalışmada, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bulunan ilkokullardaki çocukların bilişsel gelişimleri izlendi. 39 farklı okuldan yaşları 7-10 arasında değişen 2 bin 715 ilkokul çocuğu ile yürütülen çalışmada, trafiğe bağlı hava kirliliğin yoğun olduğu bölgelerdeki ilkokullara devam eden çocukların beyinlerindeki bilişsel işlevlerin gelişimde gecikme saptandı.

Bilim insanları, hava kirliliğinin çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimleri üzerindeki olumsuz etkilere karşı uyarıyorlar.


Kaynak:

Association between Traffic-Related Air Pollution in Schools and Cognitive Development in Primary School Children: A ProspectiveCohortStudy

http://www.plos.org/wp-content/uploads/2015/03/pmed-12-3-Sunyer.pdf