(Radikal, İdris Emen – 6 Mart 2015)

Sivas İdare Mahkemesi, Erzincan Tercan’daki Şıhköy Vadisi’ne kurulması planlanan Haydar HES projesi için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal etti.

Erzincan Tercan’daki Şıhköy Vadisi’ne yapılması planlanan Haydar HES projesi, Sivas İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, mahkeme kararını, “Burada kurulması planlanan HES projesi için ‘ÇED gerekli değildir’ kararının verilmesi uluslararası kültürel ve doğal miras koruma sözleşmesine aykırıdır. Dolayısıyla kararın iptal edilmesi yörenin korunması açısından önemli” sözleriyle değerlendirdi.

Erzincan’ın Tercan ilçesindeki Şıhköy Deresi’ne yapılması planlanan Haydar HES Projesi için 2009’da “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildi. Şıhköy deresi havzasında endemik türlerin bulunduğunu ve bölgenin korunmasını isteyen bölge halkı ÇED gerekli değildir kararının iptal edilmesi için Sivas İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Bunun üzerine mahkeme bölgede bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi.

BİLİRKİŞİ: ‘ÇED OLUMLU RAPORU ŞART’ DEDİ, MAHKEME İPTAL ETTİ

16 Ekim 2014 tarihinde bölgede incelemede bulunan bilirkişi heyeti firma tarafından hazırlanan proje tanıtım dosyasının eksik hazırlandığını tespit ederek mahkemeye inceleme raporunu sundu. Raporda bölgede yapılacak HES projesi için ÇED gerekli kararı yerine ÇED olumlu raporunun alınması gerektiği belirtildi. Bilirkişi incelemesini dikkate alan Sivas İdare Mahkemesi ÇED gerekli değildir kararını iptal etti.

‘BÖLGENİN SİT ALANI İLAN EDİLMESİNİ İSTİYORUZ’

HES yapılmak istenilen alanın birinci derece doğal sit alanı ilan edilmesi için daha önce Erzurum Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna başvurduklarını söyleyen Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Avukatı Barış Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yörede BERN sözleşmesine göre korunması gereken endemik ve güçlü türler bulunmaktadır. Yörenin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik Türkiye ortalamasının üzerinde. Dolayısıyla korunması gereken bu alana ÇED gerekli değildir kararının verilmesi uluslararası kültürel ve doğal miras koruma sözleşmesine aykırıdır. Dolaysıyla kararın iptal edilmesi yörenin korunması açısından son derece önemlidir.”