(Doğu Eroğlu / BirGün – 7 Mart 2015)

Yurttaşların nükleer santrala dava açmasına ‘menfaatleri yok’ diye karşı çıktılar, olmayan toplantıya ‘yapıldı’ dediler. Bakanlığa göre Akkuyu NGS’de her şey kuralına uygun

Son olarak sahte imza skandalıyla sarsılan Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) projesine verilen ÇED Olumlu kararının iptali için Mersinli yurttaşlar ile demokratik kitle örgütlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na açtığı davada, Bakanlık iddialarla ilgili savunmasını mahkemeye yolladı. Bakanlık 301 sayfalık savunmasında tüm iddiaları reddetti. Davacıların “projeyle menfaat bağları” bulunmadığı için davanın kabul edilmemesi gerektiği savunulurken, yapılamayan Halkın Katılımı Toplantısı’nın gerçekleştirildiğinden de ısrarcı oldu.

‘YATIRIMCIYA TEHDİT’

Bakanlık ilk olarak, davacıların dava açma ehliyetine karşı çıktı. Aralarında Mersin Barosu, İçel Tabipler Odası ve Ekoloji Kolektifi ile 83 Mersinli yurttaşın bulunduğu davacıların, projeyle herhangi bir menfaat uyuşmazlığı bulunmadığını belirten Bakanlık, Danıştay 14. Dairesi’nin 2014’teki bir kararında yer alan, “Yörede ikamet etmeyen ya da o yörenin nüfusuna kayıtlı olmayanların dava açma ehliyetlerinin varlığının kabulü, yatırım planlayanların sürekli olarak dava tehdidi ile karşı karşıya kalmaları sonucunu doğuracağı ve bu durumun da idari istikrar ilkesine aykırı olacağı” ifadelerini alıntıladı.

‘TOPLANTI YAPILDI’ İDDİASI

Savunmada, ÇED süreci kapsamında zorunlu olmasına karşın protestolar üzerine gerçekleştirilemeyen Akkuyu NGS ÇED Halkın Katılımı Toplantısı’nın, yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapıldığı iddia edildi, ancak toplantının gerçekleştirilemediği basında da yer bulmuştu. Savunmada Bakanlık, soruların dahi cevaplandığını ileri sürdü.

NÜKLEER KAZADA SORUMLU ŞİRKET

Akkuyu NGS’yle ilgili diğer iddialara Bakanlığın yanıtlarından satırbaşları şöyle:
– Proje 20 bin kişiye iş imkânı sağlayacak. 20 milyar dolarlık yatırım başta inşaat olmak üzere pek çok sektörü geliştirecek.
– Nükleere karbon emisyonlarımızı azaltmak için yöneldik.
– İşletme, atıkların taşınması veya bertarafı sırasında kaza olursa sorumlusu santralı işletecek Akkuyu NGS A.Ş. olacak. Zararları bu kurum üstlenecek.
– Yakıtları gemiyle getireceğiz. Kullanılan yakıt çubuklarını 10 yıl havuzda tutup Rusya’ya yollayacağız.
– Nükleer santral kurulmasına yol açan uluslararası antlaşmanın Anayasa’ya aykırılığı veya uluslararası antlaşma niteliği taşıyıp taşımadığı bizim tasarrufumuz dışında. Bunu Bakanlar Kurulu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sorun.
– İletim hattı ile Akkuyu NGS projelerinin ayrı ÇED süreçlerine tabii olması normaldir. İletim hatlarını TEİAŞ yürütüyor. Biz karışmayız.
– Yönetmelikte İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nda kabul edilen Nihai ÇED raporunun Bakanlığa sunulması için 5 iş günü veriliyor 3 ay ek süre verilmesi, böylesine büyük bir projede gerekli belgelerin sunulması için bizce geçerli bir süre olarak takdir edildi. Sürelere uymadığımız iddiası doğru değil, Yönetmeliğin 20’nci maddesi uyarınca Bakanlık takdir ettiği zaman süreleri uzatabilir.
– Yer seçiminde bir tek deprem riskine değil, pek çok şeye bakıyoruz. Seçilen yer güvenli.
– Seçilen yerdeki flora ve faunaya bir şey olmayacak.