(İdris Emen / Radikal – 7 Mart 2015)

Özaltın Madencilik, Ordu’nun Fatsa ilçesinde maden sahası içerisinde kalan 200 dönümlük Kayatepe arkeolojik SİT alanının SİT statüsünden çıkartılması için Ordu İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Bölgede tarih öncesi kalıntıların bulunduğunu tespit eden mahkeme davayı reddetti.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde altın madenciliği yapmak için ruhsat alan Altıntepe Madencilik, 2012 yılında bölgede çevresel etki değerlendirme (ÇED) çalışmalarına başladı. ÇED sürecinde maden ruhsatını kapsayan içerisinde bulunan Kayatepe bölgesinde Roma dönemine ait arkeolojik kalıntılara rastlanınca Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu bölgede inceleme yaparak Kayatepe’de bulunan 1773 ve 1829 sayılı parselleri 1.Derece arkeolojik SİT alanı ilan etti. 2013 yılında bölgede madencilik faaliyetine başlayan Altıntepe Madencilik koruma kurulunun aldığı sit kararının iptal edilmesi için 2013 yılında Ordu İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

MAHKEMEDEN DAVAYA RET

Başvuruyu değerlendiren Ordu İdare Mahkemesi arkeolojik SİT alanı için bir bilirkişi incelemesi istedi. Bölgede incelemede bulunan bilirkişi heyeti, bölgede tunç çağına ait seramik parçalarına rastladı. Bilirkişi heyeti ayrıca bölgede höyük tipi prehistorik yerleşimlerin yaşandığını da tespit etti. Bilirkişi incelemesini dikkate alan mahkeme SİT alanı iptal davasını ret etti.

SİYANÜR DE TEHDİT EDİYOR

Kararı değerlendiren ve altın madenciliğinin bölgenin su kaynaklarını tehdit ettiğini söyleyen avukat Alp Tekin Ocak şunları söyledi, “Fatsa ve Ünye ilçesi sınırlarına denk gelen bu proje, dünyanın en ilkel metotlarından biri olan siyanür yöntemiyle altın çıkarmaya dayanıyor. Altıntepe Maden projesinin, Ünye ve Fatsa’da yapılması tarafımızca bir kaç temel sebep yüzünden kabul edilemez. Çok yağış alan bir bölgede siyanür ile altın çıkarılması, siyanür havuzlarından çıkan zehirli atıkların toprağa karışma riskini artırıyor. Bölge ikliminin nemli oluşundan dolayı buharlaşarak havaya karışacak siyanür kent merkezlerini, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini doğrudan tehdit etmekte. Ayrıca madencilik projesi yönetmeliklere de aykırı şekilde Fatsa İlçesinin içme suyunun temin edildiği Elekçi Deresine çok yakın planlanmıştır. İşletme ruhsat sahasında SİT alanı oluşu da projeye bölge halkının karşı çıkmasına neden oluyor.’’

MAHKEME ÇED DAVASI İÇİN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İSTEDİ

2013 yılında altın madeni için verilen ÇED olumlu raporuna itiraz eden bölge halkı 2013 yılında ÇED olumlu raporunun iptal edilmesi için Ordu İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkeme ÇED olumlu raporu iptal davası için bilirkişi incelemesi istedi. Bilirkişi incelemesi 20 Mart 2015 tarihinde yapılacak.