(Doğu Eroğlu / Birgün – 10 Mart 2015)

TMMOB, Akkuyu Nükleer Güç Santralının (NGS) Nihai Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’ndaki (ÇED) nükleer enerji mühendisi imzalarının, yaptırılan kriminal önincelemede sahte olduğunun anlaşılmasının ardından, raporu hazırlayan firmayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, sahte imza içeren Akkuyu NGS ÇED Raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunarak resmi evrakta sahtecilik suçu işleyen şüpheliler hakkında kamu davası açılması istendi. TMMOB daha önce Bakanlığa başvurarak sahte imzalardan ötürü Akkuyu NGS projesi hakkında verilen ÇED Olumlu kararının iptalini, imzaları kontrol etmeyen personel hakkında soruşturma başlatılmasını, raporu hazırlayan ÇED mühendislik firmasınınsa yeterlilik belgesinin iptalini istemişti. Bakanlık yanıtında sahte imza skandalına ilişkin herhangi bir soruşturma veya inceleme yapmadığını bildirmiş, olayıysa yalanlayamamıştı.

Dokay-ÇED Çevre Mühendislik firmasının hazırladığı ÇED Raporlarında, sorumlu nükleer enerji mühendislerinin şirketle ilişiklerinin kesilmesinden aylar sonra rapora imza attıklarını belirten TMMOB, TCK’nın Resmi Belgede Sahtecilik başlıklı maddesi uyarınca kamu davası açılmasını istedi. İmzaların sahte olduğunun resmiyet kazanması halinde Akkuyu NGS Nihai ÇED Raporunun da sahte evrak niteliği taşıyacağı ifade edildi. Dava açılması halinde, şüphelilerin 3 yıldan 7 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları söz konusu olacak.

***

Şimdi ne olacak?

TMMOB’nin bağımsız adli kriminologlara yaptırdığı önincelemede, Akkuyu NGS projesinin iki ayrı ÇED Raporunda imza uyuşmazlıkları bulunmuştu. Her iki raporda da raporun tümünden sorumlu nükleer enerji mühendislerinin imzalarının, rapor eklerinde sunulan kişisel imza beyannamelerindeki örneklerle uyuşmadığı bağımsız 3 ayrı grafoloji uzmanı bilirkişi tarafından tespit edilmişti. İdari başvuru üzerine bilgi veren Bakanlık hiçbir soruşturma yapmadığını, imzaları incelettirmediğini itiraf etmişti. Suç duyurusu sonrası açılacak davada, ÇED Raporundaki imzaların mahkemece belirlenecek bir başka bilirkişi heyeti tarafından incelenmesi ve evrakta sahtecilik yapılıp yapılmadığının kesinleşmesi bekleniyor. Sahtecilik hem Akkuyu NGS projesi için verilen ÇED Olumlu kararının iptalinin önü açılacak hem de ÇED Raporunu hazırlayan firmanın yeterlilik belgesi iptal edilebilecek.