(Diken, F:DHA – 16 Mart 2015)

Meclis’ten torba yasa içinde geçirilen bir maddeyle yapımı için yüz binlerce ağacın kesildiği üçüncü köprünün güzergahında yapılaşmaya izin verildiği, üstelik yapılacak AVM ve otel gibi tesislerden de bedel alınmayacağı ortaya çıktı.

Mart 2014’te Resmi Gazete’de yayımlanan, Torba Yasa’da Orman Kanunu’nun Ek 9’uncu maddesine bir fıkra eklendi.

Fıkrada karayolları sınır çizgisi içindeki ormanlık alanlar için şöyle denildi: “Devlet ormanlarında, erişme kontrolü uygulanan karayollarındaki ulaştırma yapıları ve müştemilatı olan hizmet tesisleri ile bakım işletme tesislerine, karayolu sınır çizgisi içinde kalmak kaydıyla izin verilir. Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan, işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen bu tesislerden herhangi bir bedel alınmaz” denildi.

‘Yandaşlar için ranta açılıyor’

Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, söz konusu düzenlemeyle üçüncü köprü güzergahının da ranta açıldığını söyledi.

Demiröz, “Bu maddeyle, Körfez, üçüncü havalimanı ve üçüncü köprü yollarında yapılacak tesisler ihaleyi alan kişilere verilecek. Orman içine yapılan bu tesislere vatandaşlar da para ödeyerek girecekler. Hukuka saygı gösterilmeden kanunla yandaşlara yol açılıyor” diye konuştu.

‘Anayasa’ya aykırı’

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ali Küçükaydın da Anayasa’nın 169. Maddesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı çıkarılan kanunlarla ormanların tahribine devam edildiğini söyledi.