(Diken  – 14 Mart 2015)

HES ve maden projeleriyle ekolojik sistemi tehdit edilen Munzur havzasına kurulması planlanan bakır ve gümüş madenine Anadolu ve İran parsının varlığı geçit vermedi.

Yine bir ‘ÇED gerekli değildir’ kararı

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, yargı Tunçpınar Madencilik Tunceli’nin Sin mezrası mevkiinde altın ve bakır maden kurmak için Mayıs 2014’te Tunceli Valiliği’nin verdiği ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararını iptal etti.

Elazığ 2’inci İdare Mahkemesi’nde açılan davada bilirkişi heyeti incelemelerde bulunarak raporunu 31 Aralık 2014 tarihinde mahkemeye sundu.

munzur1

Anadolu ve İran parsı olabilir

Raporda, bölgenin kırmızı pullu alabalık, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, ur keklik, kaya kartalı, kurt, boz ayı, kızıl tilki, yabani tavşan, kaya yedi uyuru, vaşak, sansar, porsuk gibi canlıların yaşam alanı olduğu belirtildi.

Öte yandan nesli tükenmekte olan Anadolu Parsı ile İran Parsı’nın bölgede yaşadığına dair işaretlere de rastlandığı belirtilirken raporun sonuç bölümünde projenin çevresel etkilerinin yeterince değerlendirilmediği kaydedildi.

‘Geri dönülemez zararlar verir’

Bilirkişi raporunda, Munzur havzasında bin 518 bitki türü bulunduğunu belirtirken, bunlardan 43 tanesininse bölgeye ait endemik türler olduğunu tespit etti.

‘ÇED gerekli değildir’ kararının proje alanı ve çevresindeki flora ve faunanın geri dönüşümsüz şekilde kaybına sebep olabileceğine dikkat çekilen raporda ayrıca yeraltı ve yerüstü sularının da kirlenebileceği kaydedildi.

Elazığ 2’inci İdare Mahkemesi bilirkişinin bu uyarılarını dikkate alarak ‘ÇED gerekli değildir’ kararını hukuka aykırı buldu ve yürütmeyi durdurma kararı aldı.

munzur

ÇED’i baypas eden madenlere emsal

Havzada maden rezervleri çok fazla olsa da madencilik şirketlerinin arama-işletme ruhsatını 25 hektarın altında etap etap alarak ÇED raporundan kaçma yoluna gittiğini belirten avukat Barış Yıldırım ise şunları söyledi: “Dersim genelinde 145 madencilik projesi bulunmaktadır. Madencilik şirketleri arama-işletme ruhsatlarına konu toplam rezerv sahaları çok daha yüksek miktarda olmasına rağmen ÇED sürecinden kaçınmak için faaliyet yürütecekleri alanı 25 hektarın altında etap etap beyan etmekteler. 25 hektar ve üstü ruhsat sahasına sahip tüm madencilik projeleri için verilen ÇED gerekli değildir kararlarının geri alınarak ÇED raporu hazırlatılmalı.’’