(Nükleer Karşıtı Platform – [NKP] – 19 Mart 2015)

İlki geçen yıl yapılan İstanbul Nükleer Zirvesi’nin bu yıl 19-20 Mart 2015 tarihlerinde Grand Cevahir Otel’de yapılan ikincisi de İstanbul NKP bileşenleri tarafından protesto edildi. Saat: 13:00’de zirvenin yapıldığı otelin önüne giden nükleer karşıtları burada yaptıkları basın açıklaması ile nükleer lobicilere “Ayağınızı Denk Alın” dediler. İstanbul NKP Dönem Sözcüsü Kazım Özgenç’in okuduğu basın metni aşağıda yer almaktadır.

Değerli Basın emekçileri,

16 MİLYAR DOLARLIK NÜKLEER RANT PAYLAŞIMI ZİRVESİ HALKA KARŞIDIR!

ced1
2. İstanbul Nükleer Santraller Zirvesi adı altında yapılan Grand Cevahir Otel’de bugün yapılan toplantı, bir soygun organizasyonu toplantısıdır. 16 milyar Dolar tutarında olduğu açıklanan kirli ranta, uluslararası nükleer tekellerin yerli suç ortakları arama girişimidir. 2014 yılında genel başlıklar altında öngörülen işbirlikçi arayışı, bu yıl somut firmalar düzeyine yükseltilmiştir. “Zirve” sırasında imzalanacak işbirlikleri gündemdedir.

KAMUOYUNA KAPALI “ZİRVE”
Rant paylaşım zirvesi, kamuoyunu doğru bilgilendirme iddiasıyla yapılsa da halk kitlelerinin katılımına kapalıdır. Elektrik Mühendisleri Odası başta olmak üzere, uzman kuruluşlarına, mesleki, demokratik kitle örgütü temsilcilerine, santralın yapılacağı yöre halkının örgütlerine yer verilmeyen etkinliğe tarafsız bilim adamları da davet edilmemiştir. Basın katılımı için de yüksek düzeyde akreditasyon uygulaması yapılmaktadır.

DOLAR KRİZİ; UCUZLUK İDDİALARINI YERLE BİR ETTİ
2014 yılındaki 1. “Zirve” de savunulan, “ucuz enerji” safsatası bu yıl dolarda yaşanan RTE krizleri sonrasında büsbütün komik duruma düştü. 7,3 Dolar Cent’ten alınan rüzgar ve güneş kökenli elektrik bir yanda dururken, sözde ucuz, 12,35 Dolar Cent’lik nükleer elektriğinin kilovat saat bedeli, yüzde 25 dolayındaki TL değer kaybı sonrasında şimdiden 26,50 TL’den, 33,20 TL’ye yükseldi.

“TEMİZ ENERJİ” İLE BEYİN YIKAMA
Nükleer rant organizatörleri, nükleeri temiz enerji diye sunarak, sözde bilgi kirliliğinin önüne geçeceklerini öne sürüyorlar. Oysa Çernobil kazasının yarattığı hasarlar hala hafızalarda yaşarken, Fukuşima enkazından hala radyasyon sızıyor hayatımıza. Gerçekte kirlilik, nükleer kökenli elektrikte ve nükleeri temiz enerji diye yutturmaya çalışanların beyinlerinde…

HALKTAN KORKUYORLAR!
Nükleer rant işbirlikçileri, toplantının amaçlarından birini de “nükleer santrallara ilişkin toplumun genelinde oluşan yanlış kanının izini silmek” olarak ifade ediyorlar. Demek ki onlar, halkımızın doğru yolda olduğunu, görüyorlar. Dertleri, doğruyu yanlış ile değiştirmekten başka bir şey değildir.

NÜKLEERİN FITRATI
Bugün Türkiye işçi ölümlerinde Avrupa birincisi, dünya üçüncüsüdür. Bir asansörde on işçi, bir madende 301 işçi bir defada katledilmiştir. İşçi ölüm sayılarını yüz yıl önceki kazalarla karşılaştıran iktidar yetkililerinin, ülkemizde olası bir nükleer kazanın yaratacağı insan ve doğa katliamını da fıtrat cetveline ilave etmesi kaçınılmaz olacaktır.

AYAĞINIZI DENK ALIN!
Ey nükleer rantçılar, şunu çok iyi bilin ki, lüks otellerdeki fiskos toplantılarınızda bölüştürmeye çalıştığınız bu milyar dolarlar, size pahalıya patlayabilir. Çünkü Türkiye’nin bilimden, halkın, ülkenin ve tüm insanlığın mutlu barışlı dünyasından yana aydınları, emekçileri, nükleer santrala geçit vermemeye kararlıdır. Bugün hile ve desise ile kursanız da yarın işletemeyecek, pılınızı pırtınızı toplayıp, söküp götürmek zorunda kalacaksınız.

NÜKLEER İNAT YAŞASIN HAYAT

Nükleer Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri