(Evrensel – 22 Mart 2015)

Çevre  Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi, “Dünya Su Günü” kapsamında yaptığı açıklamada, su hakkını savundu.

22 Mart 1992’de Birleşmiş Milletler Rio Konferansında isimlendirilen Dünya Su Günü’nün, 2015 yılı temasının “Su ve Sürdürülebilir Kalkınma” olduğunu ifade eden ÇMO, “Kalkınmanın sürdürülebilirliği yalnızca sermayenin sürdürülebilirliğini ifade etmektedir. Sermayenin şişelenmiş suyunun günü elbette bizlerce kutlanmıyor” dedi.

İstanbul‘da kamusal alanların imara açılmasını eleştiren ÇMO, “3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi İstanbul‘un kuzeyinde bulunan doğal alanları hedef alan projeler, orman ve sulak alan ekosistemlerinde yaratacakları geri dönüşü mümkün olmayan tahribatlar sonucunda Küçükçekmece‘de olduğu gibi su havzalarının kaybedilmesi ile sonuçlanacaktır” diye ifade etti.

İstanbul ‘un su sorunu kuraklığa mal edilecek kadar amatör bir yaklaşım ile ele alınamayacağını söyleyen odanın önerileri ise şöyle;

* Mevcut su kaynaklarının iyi bir şekilde korunması(su kaynaklarındaki faaliyetlere son verilmesi ve yeni faaliyetler izin verilmemesi)

* İçmesuyu havzalarında, havzayı besleyen kaynakların su şişeleme firmalarına verilmesinden vazgeçilmesi

* Terkos Gölü’nün İstanbul için büyük önemde olduğu gerçeği kabul edilmeli, bu gölün kurumasına ve kirlenmesine yol açacağı ortada olan 3. Havalimanı projesinden vazgeçilmelidir.

* İstanbul’un tüm sulak alanlarını besleyen bu nedenle de yaşamsal öneme sahip olan kuzey ormanlarının yapılaşmaya açılması ve her türlü tahribatı engellenmelidir.

* Beton kenti İstanbul’dan vazgeçilmeli, kentin yeşil alan oranı artırılmalı, bu yönde planlamalar yapılmalıdır. Özellikle havza alanlarında barajlara su taşınmasını engelleyecek yapı ve yol projeleri yapılmamalıdır.