(Doğu Eroğlu / Birgün – 25 Mart 2015)

Çanakkale’nin Karabiga beldesinde, Cengiz Holding ile Alarko ortaklığındaki Cenal Termik Santralı’nda ÇED oyunları sürüyor. Projenin ilk ÇED Olumlu kararının iptalinin ardından 4 parçaya bölünen projenin her bir parçası yargıdan dönmüş, Cenal Entegre Santralı adını alan yatırım için yine tek bir ÇED hazırlanmış ve Bakanlıkça onaylanmıştı. Ancak santralla ilişikli Cenal Beton Santralı projesinin ortaya çıkmasıyla termik santralın entegre proje olmadığı yine anlaşılmıştı.

DEĞERLENDİRME YAPILMADI
İdarenin önüne farklı bir proje olarak götürülen Cenal Beton Santralı için Karabiga Temiz Doğa Derneği yine iptal davası açarken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayladığı yatırım için hazırlanan ÇED raporu hakkındaki ayrıntılar da ortaya çıktı. Termik santral inşaatına beton sağlayacak beton santralının kurulacağı alan, çevre düzeni planındaki değişiklikle orman niteliği kazandı ama ÇED raporunda ormana ilişkin değerlendirme yapılmadı.

KÜMÜLATİF ETKİ HESAPLANMADI
Beton santralının Cenal Entegre Santralı projesine dahil olduğunu ve bu ünite için ayrı bir ÇED raporu düzenlenemeyeceğini ifade eden Karabigalılar, beton santralının oluşturacağı toz ve gürültü hesaplarının yapılmadığını, oluşacak emisyonunsa bölgedeki diğer tesislerle birlikte yaratacağı kümülatif etkinin hesaplanmadığını belirtti.

ORMANLIK ALAN ENGELİ
Öte yandan Balıkesir – Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda daha önceden “ağaçlandırılacak alan” olarak geçen proje sahasının, plana itirazlar sonucu orman olarak plana işlenmesi beton santralı projesinin ÇED raporunu zora soktu. 16 Şubat 2015’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Balıkesir – Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “ağaçlandırılacak alan” olan arazi “orman” olarak değişti. Ancak ÇED raporunda orman izni sunulmaması veya kaç ağaç kesileceğine ilişkin bilgi verilmemesi, Karabigalılar tarafından iptal gerekçesi olarak mahkemeye sunuldu.