(Cihan Uzunçarşılı Baysal / Kentin Tozu – 27 Mart 2015)

Cihan Uzunçarşılı Baysal’ın Açık Radyo’da hazırlayıp sunduğu Kentin Tozu programında 27 Mart Cuma konuk Mustafa Sönmez idi. Program, Kuzey Ormanları Savunması’nın 3. havalimanı projesi raporu ve projenin ekonomik boyutlarına odaklandı. Programı Youtube kanalımız üzerinden dinleyebilirsiniz. Baysal’ın program tanıtım yazısına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

***

Kuzey Ormanları Savunması (KOS), uzun zamandır üzerinde çalıştığı 3.Havalimanı projesi ile ilgili raporunu 26 Mart 2015 tarihinde bir basın açıklaması ile basının ve kamuoyunun ilgisine sundu.

 

KOS, ’’Yaşam, Doğa, Çevre, İnsan ve Hukuk Karşısında 3.Havalimanı Projesi’ başlıklı raporu yazma gerekçelerini, ’’Ekolojik tahribatından, doğa, yaşam ve kent kıyımına, iş cinayetlerinden, şaibeli ve sicili kirli yüklenicilerine, sakıncalı zemin yapısı ve güzergâh seçiminden, bugünkü iktisadi koşullar altında olanaksızlığına, hukuku araçsallaştırışına, insan hakları ihlallerine…bu proje, bir çok yönüyle tartışılmaya devam edilecektir. Gelecek nesillere olan borcumuz, insan olmaktan doğan vicdani sorumluluğumuz ve bir rant makinesine dönüştürülen dünya incisi İstanbul’a itibarını iade etme arzumuz bizleri bu raporu yazmaya itmiştir’’, diyerek açıkladı..

 

100 sayfalık bu geniş kapsamlı rapor, ilgili meslek odaları ve çevre örgütleri tarafından hazırlanmış önceki raporları sadeleştirilmiş bir dil ile derlemenin yanı sıra projenin hukuki ve ekonomik boyutları ile projenin ÇED raporlarında gözlerden kaçırtılan ihlalleri ve riskleri gündeme getiriyor. Ayrıca, 3.Havalimanı projesi yüklenicisi olan Konsorsiyum şirketlerinin diğer doğa kırım projelerini de teşhir ediyor. Sayılanların yanı sıra ve çok önemli olarak, rapor, bu projenin bir ulaşım projesi olmadığını, asıl amacın kurulacak havalimanı vasıtasıyla bölgeyi bir cazibe merkezine dönüştürerek İstanbul’un bakir kalan son yeşil alanlarını emlak ve inşaat projelerine açmak olduğunu da detaylarıyla gözler önüne seriyor:

 

‘’Kuzey Ormanları Savunması olarak 3.Havalimanı projesine dair 2014 başında hazırladığımız rapor da dâhil olmak üzere meslek odaları ve STK’ların raporlarında değinilen başlıkları bir araya toplayıp geliştirerek ve ayrıca bugüne dek çok az değinilmiş olan projenin ekonomik boyutunu ve yüklenicilerinin hukuksuzluklarını da ekleyerek bu projenin aslında bir ulaşım projesi değil, İstanbul’un bakir kuzeyini yağmaya açmak üzere planlanmış bir inşaat projesi olduğunu iddia ediyoruz. Bu ekolojik yıkım projesi ile İstanbul’un nasıl bir yok oluşa sürükleneceğini ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde bütüncül bir şekilde görünür kılarak büyütmek için bu çalışmayı hazırladık’’.

 

KOS’un basın açıklaması ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir vicdan çağrısı ile son buldu:

 

‘’Talan edilecek su havzaları, ormanları, tarım alanları ve meralarıyla; yok edilecek yabanılı, florası, endemik bitkileri, börtü böceği ve kuşlarıyla, İstanbul halkının sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını gasp eden hava kirliliği, ölümcül hastalıkları, trafiği, gürültüsü ile bu yazılan İstanbul’un hikâyesidir. Ve bu hikâye tüm ülkeyi de etkileyeceğinden bu yazılan hepimizin hikâyesidir.

Yağmanın boyutunu saklayamayan ama projeyi de olumlayan ÇED’i, hilesi, üç kağıdı, ihalesi, baskısı, hak ihlalleri, şeffaflıktan nasiplenmemiş süreci ile bu yazılan bir ülkenin adalet ve hukuk rotasından çıkışıdır.

Her biri birbirinden şaibeli, doğa yağması, sağlıklı yaşam hakkı ihlali projeleri, yolsuzlukları, hileleri, yalanları ve talanları ile bu yazılan; yaşama saygı, gelecek nesillere sorumluluk, ahlak ve dürüstlük gibi faziletlerin rant ve kazanç karşısında yok edilmesidir.

Ol hikâye böyle sonlanabilir,

Ya da, başka bir hikâyeyi yazmak hepimizin elindedir.

Bizler başka bir hikâyenin yazılacağına inanıyoruz çünkü bu ülkenin insanının vicdanına ve gelecek nesillere karşı duyduğu sorumluluğa güveniyoruz!

3.Havalimanı projesine karşı İstanbul’u ve yaşamı savunmaya çağırıyoruz’’.

 

Raporun özeti için: http://www.kuzeyormanlari.org/2015/03/27/yasam-doga-cevre-insan-ve-hukuk-karsisinda-3-havalimani-projesi/

Raporun tamamı için  :http://kuzeyormanlari.org/Docs/Yasam_Doga_Cevre_Insan_ve_Hukuk_Karsisinda_3_Havalimani_Projesi.pdf
Kampanya videosu:

 

3.Havalimanı projesini tüm yönleriyle ve bütüncül olarak görmemizi sağlayan 100 sayfalık bu geniş kapsamlı çalışmanın en önemli bölümlerinden biri Ekonomi başlığı altında yer alıyor.   Türkiye ekonomisinin gidişatı karşısında projenin mümkünatını sorgulayan bölüm, tüm dar koşullara rağmen, eğer gerçekleştirilebilirse bu projenin sebep olacağı maddi yıkımları açıyor. Bölüme önemli katkı sunan ekonomist Mustafa Sönmez,  Böylesi projeler Türkiye’yi Yunanistan yapar. Yunanistan’ın başı hep böyle hesapsız kamu yatırımları ve altyapı yatırımlarından belaya girdi. Eninde sonunda proje yapılsa bile hazineye büyük yansımaları olacaktır. Bu da vergi mükelleflerine ve halka yansıtılacaktır. Umarım buraya gelmez mevzu…’’ diye belirtiyor.

 

16 Ağustos 2013’te de konuk ettiğimiz ve konuyla ilgili öngörüleri gerçekleşmiş olan ekonomist Mustafa Sönmez ile 3.Havalimanı projesinin ekonomik boyutunu mevcut gelişmeler ışığında tekrar mercek altına alıyoruz. (16 Ağustos 2013 programını dinlemek için tıklayınız)

 

Türkiye ve dünyadaki ekonomik göstergeler karşısında 3.Havalimanı projesinin gerçekleştirilebilme olasılığı, dış kredilerle fonların ülkeden kaçışı, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri ve bu bağlamda bir KÖİ olan 3.Havalimanı projesi yüklenicilerinin mali yükümlülükleri, projenin hukuksuz ve ayrıca ‘’kozmik’’ bir proje olması nedeniyle yabancı finansörlerin projeden uzak durmaları, bu kadar büyük bir havalimanı arazisi kimin yararına, mega projeler paket programı,  projenin ihale sürecinde Cemaat-AKP çekişmesi, bu proje neden Türkiye’yi Yunanistan yapar, ülkelerin kredi göstergeleri olan CDS’ler, Türkiye’nin tıkanan ekonomisi ve %1-1,5 bandına inen büyüme, ‘’2.60’a basamak yapan dolar’’ ve artan dış borç…. Projenin ekonomik boyutunu zaman elverdiğince Sönmez ile tartışıyoruz.