(Kadıköy Kent Dayanışması – 4 Nisan 2015)

Park ve ormanlar, meydanlar başta olmak üzere tüm kamusal alanlardaki ağaçlarımızın rant uğruna kesildiğini ve şehrimizin giderek daha az yeşil alan, daha çok betonla dolduğuna tanık oluyoruz. Aynı zamanda, kentsel dönüşüme giren binaların bahçeleri de kent ekosistemine sonsuz katkı sağlayan ağaçları ve bitki örtüsüyle birlikte yok ediliyor.

AĞAÇLARA NASIL KIYILIYOR?

Kentsel dönüşüm furyasında sadece binalar yıkılıp yeniden yapılmıyor; binanın içinde bulunduğu tüm parsel bir beton havuzuna dönüştürülüyor. Yeni yapılan yeraltı otoparkları bina oturma alanı ile sınırlı kalmayıp bahçe alanlarına taşıyor. İnsan eliyle tekrar üretilmesi mümkün olmayan çok değerli toprak kaybediliyor, geçirgen zemin yok ediliyor.

Yeraltı otopark üzerine serilen 10-20 cm toprakta ağaçların kökleri gelişemiyor. Buralara sadece küçük süs bitkileri dikilebiliyor. Çoğu zaman bunlar için bile toprak zemin kalmıyor. Suyu emecek toprak kalmadığı için yoğun yağmurda sokakları ve zemin katları su basıyor, dereler taşıyor, can ve mal kayıpları yaşanabiliyor.

Mevcut otopark yönetmeliğinde “Parsel üzerinde ağaç mevcut ise, ağaç revizyonunun yapılması zorunlu olup, otopark yapılması amacı ile korunacak ağaçlara hiçbir şekilde zarar verilmeyecektir” (Madde 5.08) deniyor. Ancak müteahhitler ruhsat almadan aylar önce bahçelerdeki ağaçları katledip, sonra belediyeye başvuru yapıyorlar. Belediyelerin bu maddeyi yaşama geçirme konusunda hassas davranmadıkları da bir gerçek.

AĞAÇLAR VE BİTKİ ÖRTÜSÜ NEDEN ÖNEMLİ ? BUNLARI BİLİYOR MUYUZ ?

Ağaçlar hayatımızda sadece estetik olarak yer almazlar. Kent ekosistemini canlı tutarlar. Zararlı hale gelmiş karbondioksiti alıp, kalan oksijeni atmosfere bırakarak havayı temizlerler. Sera etkisi ve iklim değişikliğiyle mücadele ederler. Solunum sistemi hastalıklarına yol açan tozları filtreler, gürültü seviyesini düşürürler. Kökleri toprağın metrelerce altına uzanarak toprağı bir arada tutar; erozyon, deprem, sellerin oluşturacağı hasarları azaltırlar. Kuş, karınca gibi pek çok hayvana yuva olurlar. Meyve ağaçları insanlar ve kuşlar için gıda kaynağıdır. Hepimize can verirler.

AĞAÇLARIN YOK OLMASINI NASIL ENGELLEYEBİLİRSİN ?

Yerel belediyeler apartman bahçelerinin özel mülkiyete girmesi gerekçesiyle, yetki kullanmıyorlar. Ancak kendilerine şikâyet gelirse harekete geçiyorlar. İş bize düşüyor: Bahçe bahçe, ağaç ağaç direnmek!

Apartman bahçelerine, ağaçlarına ve bitki örtüsüne sahip çık! Bunu hepimiz için, kuşlar için, tüm kent ekosistemi için yap! Tek bir daire sahibi bile yerel belediyeye başvursa ve “bahçe içindeki ağaçların kesilmesini istemiyorum, ağaç tespiti yapılsın!” dese, müteahhit firma o ağaçları kesemez. Keserse, şikayet edildiğinde bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası var (TCK Madde 151 ve 152).

HEMEN ŞİMDİ !

Bahçendeki ağaçların fotoğrafını çek.İlçe belediyesine ulaşarak ağaçların kayıt altına alınmasını, tespitini sağla.

Anıt ağaç durumunda olup tescili yapılmamış ağaçların ‘Tabiat varlıklarını Koruma Komisyonu’na başvuru yaparak tescil edilmelerini sağla.

Apartmanın bulunduğu arsada yeni yapılanmaya gidildiğinde bahçenin, ağaçların takipçisi ol, belediyeyi göreve çağır!

Bu yok oluşu durdurmak için verdiğimiz mücadeleye destek ver, bizimle iletişime geç! Otopark yönetmeliğinin yıkıcılığını ortadan kaldırmaya yarayacak, yerel belediyelerin plan değişikliği yapması istek ve çabamıza katıl!

YAŞASIN SON BAHÇELER!

KADIKÖY KENT DAYANIŞMASI

18915_1591716994429800_2968333915438627613_n