(İleri – 4 Nisan 2015)

Derelerin Kardeşliği Platformu (DEKAP) Yaşam Savunması Çalıştayı, Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Konferans Salonu’nda gerçekleştitildi.

Artvin Ardanuç, Şavşat, Hopa’dan, Rize Salarha’dan, Fındıklı Dereleri Koruma Platformu’ndan, Trabzon’dan Of Solaklı Vadisi ve Baltacı Deresi, Köknar-Karaçam’dan, Tonya Çevre Platformu’ndan, Tokat-Amasya Platformu’ndan, Gümüşhane’den, Ordu’nun Fatsa ve Ünye ilçelerinden, Sinop Nükleer Karşıtı Platformu’ ndan ve Kuzey Ormanları Savunması’ndan gelen yaşam savunucularının katılımıyla çalıştay sonuç bildirisi oluşturmak için rapor oluşturuldu.

Raporda şu maddelere karar verildi:

1- Tüm mücadele dinamiklerinin ortak bir dil oluşturmalarını sağlamak

Sermayenin enerji ihtiyaçları üzerinden değil, emeğin bakış açısı üzerinden enerji meselesinin tanımlaması

Mücadele dinamiklerinin rekabetçi bir bakış açısıyla değil, ortak çıkarlar doğrultusunda bir dil oluşturması

2- Farklı çevre mücadele dinamiklerinin merkezi düzeyde örgütlenmeye doğru verilmesi, bu örgütlenmelerin meclisler doğrultusunda örgütlenmesi,

3- Mücadelenin uluslararası yapılanmalarla ilişkiler gerçekleştirerek deneyim aktarımının sağlanması,

4- Orman,  mera ve tarım arazileriyle ilgili kooperatif gibi yapılanmaların yaşam mücadelesi doğrultusunda işlevli hale getirilmesi ve buna uygun yapılandırılması,

5-Sosyal medyanın etkin kullanılarak basın ayağının oluşturulması, bugüne kadar yürütülen mücadelelerin, hukuki kazanımların kitapçık halinde basımının yapılması,

6- Hukuk alanındaki eksikliklerin giderilerek, güçlü bir bilinç oluşturulup meşru ve fiili mücadele yolunun zenginleştirilmesi,

7- Sürekli eylemlilik içerisinde kent merkezli bir mücadele hattının geliştirilmesi üzerinde ortak görüşler ortaya çıktı.

Çalıştayda ayrıca, 25 Nisan ‘da Nükleer Karşıtı Platformu’ nün gerçekleştireceği mitinge çağrı da yapıldı.