(Cumhuriyet – 6 Nisan 2015)

Aydın Tabip Odası, Menderes Nehri’nin taşıdığı kirlilik, çevreye ve doğal yaşama verdiği zararın “uluslararası felaket bölgesi” ilan edilmeyi gerektirecek düzeyi geçtiğini belirtti.

Aydın Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, Aydın’ın taşıdığı tarımsal zenginlikler ve ülkenin tarımsal faaliyetleri arasında ciddi bir yeri bulunduğu, incirin yüzde 63’ünün, kestanenin yüzde 36’sının, zeytinin yüzde 20’sinin, pamuğun ise yüzde 13’ünün Aydın’da üretildiği belirtildi.

Kentte yanlış tarım, sanayi, plansız kentleşme uygulandığı, jeotermal santral sayısındaki artışın tarım yapılacak alanlara yayıldığının savunulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Aydın’da toprak kirliliği ve toprak kaybedilmesi, su ve hava kirliği ile beraber en önemli çevre problemi haline gelmiştir. Aydın’da yaşamın devamı için birinci öncelikli problem Menderes nehrinin kirliliğidir. Bugün Menderes nehrinin taşıdığı kirlilik, çevreye ve doğal yaşama verdiği zarar ‘uluslararası felaket bölgesi’ ilan edilmeyi gerektirecek düzeyi çoktan geçmiştir. Bunu görmezlikten gelip gerekli tedbirleri almayan tüm yerel ve genel yöneticilerinin bu vebalde ciddi payı vardır.”

Nehirdeki kirliliğinin sadece toprak ve tarımsal ürünlere zarar vermediği belirtilen açıklamada, Aydın’da son üç yılda kanser oranları Türkiye ortalamasından 2,5 kat fazla artığı vurgulanarak “Yine son üç yılda Türkiye’de ölümler yüzde 21 artmışken, Aydın’da yüzde 30 artmıştır. Aydın’da en fazla kanser hastaları ve ölümler Menderes nehrine en yakın yerleşim yerlerinde görülmektedir” görüşleri aktarıldı.