(BİA Haber – 16 Nisan 2015)

Sağlık Bakanlığı Müsteşarının Mütevelli heyeti başkanı olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi kuruldu. Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü olan bina bu üniversiteye tahsis edildi.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane olarak inşa edilen ve Marmara Üniversitesi’nin Haydarpaşa Kampüsü olarak kullandığı bina, yeni kurulan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’nın Mütevelli Heyeti başkanı olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilecek.

Karar, 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un dün (15 Nisan) Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanlığı müsteşarı, heyet başkanı

Kanun ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa getirilen ek madde ile İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruldu.

Bu üniversite Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Yaşam Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden oluşuyor.

Üniversitenin mütevelli heyetinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Sağlık Bakanının seçeceği iki üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam beş üye yer alacak.

Mütevelli Heyetine Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Müsteşarın katılmadığı toplantılara Rektör başkanlık edecek.

Sağlık uygulama ve araştırma faaliyetleri yürütecek

Karara göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliğine dair protokol yapabilir.

Mütevelli Heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışında Üniversiteye ait birimler kurulabilir.

Üniversite’nin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma hastaneleriyle 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9. maddesi çerçevesinde birlikte kullanım protokolleri yaparak sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürüteceği belirtiliyor.

Üniversitenin birlikte kullanım protokolü imzaladığı eğitim ve araştırma hastaneleri, aynı zamanda Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi statüsü kazanacak.

Meslek odalarından tepki gelmişti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile gündeme gelmişti. İlk taslakta üniversitenin mütevelli heyeti başkanı olarak Sağlık Bakanı görülüyordu.

Meslek örgütleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve TÜSEB’in kurulmasına tepki göstermişti.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) ve Ankara Tabip Odası (ATO)T ürkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kurulmasını öngören tasarının “Sağlıktan rant devşirme” anlamına geldiğini söyleyerek, tasarıya karşı çıktı.

TTB, Üniversite Dayanışma Platformu’yla ortak açıklamasında da her iki yapının da Sağlık Bakanlığı ve hükümete doğrudan bağlı olmasınıeleştirmişti.

TÜSEB Kurulmasına ilişkin kanun 26 Kasım 2014’te Resmi Gazete’de yayınlandı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan TÜSEB’in Yönetim Kurulu’na Sağlık Bakanı başkanlık yapacak. TÜSEB Başkanı’nı üç yıl süreyle görev yapmak üzere Bakanın teklifi üzerine Başbakan atayacak.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne

Yeni kurulan üniversiteye tahsis edilen bina Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ismi altında tıp fakültesi olarak inşa edildi.

İnşası 11 Şubat 1895 tarihinde başladı, 1900 yılında tamamlandı. Binanın mimari tasarımı Alexandre Vallaury ve Raimondo D’Aronco’ya ait.

Bina daha önceden yapılmış olan Haydarpaşa Askeri Hastanesi ile Selimiye Kışlası arasında ve yaklaşık 80.000 metrekarelik bir arsa üzerine inşa edildi, ortasında 140 x 80m boyutunda dikdörtgen bir avlu yer alıyor. Bu orta avlu dört kenarı boyunca koridorlarla çevrili. Avlunun güney, batı ve kuzey kenarlarında sınıflar ve diğer birimler yapının dış yüzeyinde olacak şekilde sıralanıyor.

İnşaat alanı yaklaşık 24,000 metrekare olan okulun duvarlarında Hereke ve Bilecek ocaklarında özel olarak getirilmiş renkli granitler kullanıldı, harçlar için Marsilya’dan su kireci getirildi. Metal kısımlar Belçika’dan alındı, metal çerçeveli pencereler ise, Viyana’da hazırlatılıp getirildi.

Okulun ortasındaki avlu öğrenciler için bahçe olarak tasarlandı ve gerekli bitki ve nadir ağaçlar Fransa’dan temin edildi.

Binanın açılışı II. Abdülhamit’in doğum günü olan 6 Kasım 1903 Cuma günü yapıldı.

1933-1983 yılları arasındaki 50 yıllık süre boyunca Haydarpaşa Lisesi olarak kullanılan bina 1983 yılında Marmara Üniversitesi’ne tahsis edildi.