(Birgün – 21 Nisan 2015)

Akdeniz Fokları çalıştayından, enerji yatırımları tehdidi altındaki fokları korumak için Tür Eylem Planı kararı çıktı.

Termik santralların işgaline uğrayan Marmara Bölgesinde yaşamları tehlikeye giren Akdeniz Fokları için bilim insanları 14-15 Nisan tarihlerinde Çanakkale’de, Kuzey Ege ve Marmara Denizi’nde Akdeniz Fokunun Güncel Durumu ve Tehditler Çalıştayında bir araya geldi. Çalıştayda, daha önce termik santralların planlama süreçlerinde varlıkları görmezden gelinen, Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndan çıkartılan Akdeniz foku yaşam alanları için alınacak tedbirler konuşuldu ve Tür Eylem Planı hazırlanması için çalışmalara başlanması kararı alındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, Akdeniz Foklarına yönelik en büyük tehdidin, enerji santrallarının getireceği kıyı yapılaşmasının olduğu belirtildi. Çalıştay sonuç raporunda, termik santrallarla beraber planlanan liman, mendirek gibi yapılar ile oluşacak deniz trafiğinin hem fokların yaşam alanını yok edeceği hem de balıkçılık olanaklarını azaltarak bölgedeki balıkçılarla fokların balıklar için sık sık karşı karşıya gelebileceğinin altı çizildi.

Çanakkale Onsekiz Mart ve İstanbul Üniversiteleri ile ODTÜ’den bilim insanlarının, kamu ve sivil toplum mensuplarının katıldığı iki günlük çalıştaydan çıkan en somut kararsa, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne götürülecek Tür Eylem Planı önerisi oldu. Deneyimli akademisyenlerce hazırlanacak plan için önce Akdeniz Foku’nun kullanımına uygun mağaralar belirlenecek, ardından bölgedeki fok nüfusunun özellikleri saptanacak. Çanakkale Kemer-Kapıdağı arası, Mola Adaları ve Gökçeada çalışmanın odağında olacak.