(Hatice Nur Derya / kesinbilgi16.com, 23 Nisan 2015)

TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Mimarlar Odası ve Doğader tarafından Büyükşehir’e ait Hamitler’deki çöp depolama alanında yapılmak istenen tehlikeli tıbbi atık tesisine açılan davada karar verildi.

24 Aralık 2012’de Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı’na “Hamitler Çöp Depolama Alanında Tehlikeli Tıbbi Atık Yakma Tesisi Yer Alabilir” şeklinde plan notu eklemesine yönelik Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve Doğader tarafından açılan dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Sonuçlanan davada yapılmak istenen tehlikeli tıbbi atık yakma tesisi plan kademelenmesine, şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptal edildi.

Tesisin yerleşim ve tarım alanlarına etkisi incelenmemiş

Bursa 2. İdare Mahkemesi tarafından görülen davada bilirkişi raporda, “Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından üç alternatif, Çöp Tasfiye Alanı’nın Sağlık Koruma Bandı daraltılmakta, diğer yandan Tehlikeli Tıbbi Atık Yakma Tesisi için belirlenmesi gereken Sağlık Koruma Bandı belirlenmemiş olmaktadır. Diğer bir anlatımla, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nda ve Osmangazi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda öngörülen Çöp Tasfiye Alanı içinde süreklilik göstermesi gereken ‘Sağlık Koruma Bandı’nın sürekliliğini olumsuz yönde etkilemekte ve bütünlüğünü zedelemektedir.” ifadelerine yer verdi

Raporda bilirkişi, Sağlık Koruma Bandı içerisinde belirlenen üç alternatif ile ilgili şunlara dikkat çekti: “Tehlikeli Tıbbi Atık Yakma Tesisi’nin çevredeki yerleşimler ve tarım alanları ile diğer doğal değerler üzerindeki etkisi irdelenmeden yapılacak bir yer seçim çalışması planlama açısından eksiklikler ve olumsuzluklar barındıracak, diğer yanıyla da 1/100000 Bursa 2020 yılı Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı plan hükümleri ile de uyumsuzluklar oluşacaktır.”

Bursa 2. İdare Mahkemesi’de, bilirkişi raporundaki görüşler ile dosyada mevcut bilgi ve belgeleri birlikte değerlendirerek, Osmangazi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na “Hamitler Çöp Depolama Alanında Tehlikeli Tıbbi Atık Yakma Tesisi Yer Alabilir” şeklinde plan notu eklenmesine yönelik Belediye Meclisi’nin kararını iptal etti.