(Mete Kızık / Cumhuriyet – 23 Nisan 2015)

Aydın Ziraat Mühendesleri Odası, santrallerin zehirli suları derelere, zeytin ve incir bahçelerine saldığını belirtti. Germencik’te faaliyet gösteren jeotermal şirketlerin çevreye zarar vermesi yargıya taşındı.

Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Başkanı Mahmut Nedim Barış, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak  “ Germencik ve çevresinde kurulan ve kurulmakta olan jeotermal elektrik santralleri, her geçen gün artan biçimde incir, zeytin bahçelerine, tarlalarımıza zarar vermekte ve en önemlisi Büyük Menderes Nehri’nin kirlenmesine neden olmaktadır” dedi.

Germencik’in dağlarından ve ovalarından zehir akan yöre durumuna düşmesini istemediklerini vurgulayan Barış şöyle dedi:
“Germencik ve çevresinde kurulan ve kurulmakta olan jeotermal elektrik santralleri, her geçen gün artan biçimde incir, zeytin bahçelerine, tarlalarımıza zarar vermekte ve en önemlisi Büyük Menderes Nehri’nin kirlenmesine neden olmaktadır. Denetlenmeyen akışkanlar yer altı sularını, yüzey sularını ve ekim alanlarını kirletmektedir. Büyük Menderes’e tahliye edilen denetimsiz akışkanlar nehirde biyolojik canlılığı yok etmektedir. Zaman zaman yüksek değerlere çıkan bor ve ağır metaller, havzada bulunan bir milyon dekar tarım alanını tehdit etmektedir. Yine Büyük Menderes Nehri tuzluluk ve alkalilik değerleri çok yüksek değerlere ulaşmış, dördüncü sınıf sulama suyu durumunda görülmektedir. Atmosfere, karbondioksit, hidrojen sülfür ve diğer gazlar salınmakta Germencik ve çevresi bundan etkilenmektedir.
Jeotermal santralin elektrik üretimi aşamasında oluşan sesin gürültü kirliliğine neden olduğunu, bu durumdan yurttaşların rahatsızlık duyduğunu  belirten Barış, “Yöremizde yetişen ve ülkemizin en kaliteli inciri ve bunun yanında zeytin alanları havaya salınan buhar nedeniyle etkilenmekte, kalite ve randımanda olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Bu durum geçimini ve geleceğini incir ve zeytin üretimine bağlayan biz üreticileri ekonomik yönden güç duruma düşürecektir. Santrallerin çevresinde oluşan elektro manyetik alan ve radyoaktif dalgalar insanlara, hayvan ve bitkilere zarar vermektedir. Yüzey sularla ve yeraltı sularla sulanan bitkiler ağır metalleri bünyelerine almaları nedeniyle, insanlar dolaylı yollardan radyo aktif ve ağır metal içeren ürünlerle besleneceklerinden gelecekte ölümcül hastalıklar yaygınlaşacaktır. Büyük emeklerle kazanılan toprakları- mızı bir anda kaybetmek istemiyoruz” dedi.
Öte yandan jeotermal santrallerle ilgili toplanan beş bin imzalı dilekçede Aydın Valiliği’ne verilerek, gerekli önlemlerin alınması istendi.